Gå til indhold

Sociale problemer blandt en stor del af unge, der er rejst til konfliktområder

Der er sociale problemer hos de fleste af de 20 unge, der har været engageret i ekstremisme og formodes udrejst til væbnet konflikt i udlandet. Det viser Ankestyrelsens undersøgelse af baggrunden blandt 20 udvalgte unge, der har haft eller har en social sag.

Ankestyrelsen har undersøgt den sociale og familiemæssige baggrund blandt en række unge. De er eller har været engageret i ekstremisme, og en række kommuner formoder, at de unge har været rejst til udlandet til væbnet konflikt.

Undersøgelsen viser, at 75 procent af de unge har haft massive sociale problemer. Gennemgangen af sagerne viser, at der er tale om sociale, familiære eller følelsesmæssige vanskeligheder hos tre ud og fire. Et andet resultat er, at en stor del af forældrene kun i ringe omfang har haft den fornødne forældrekompetence.

Undersøgelsen viser også, at de unges problemer i flere tilfælde burde have været udredt bedre og tidligere.

Ankestyrelsens undersøgelse er baseret på en gennemgang af 20 sociale sager udvalgt af en række kommuner, hvor kommunen har viden eller en formodning om, at den unge er rejst til et konfliktområde og også er engageret i ekstremisme.

Ankestyrelsen har ikke undersøgt eksempler på udrejse og ekstremisme, hvor den unge ikke har en sag ved kommunen.

Der er tale om 19 drenge og en pige, og der er ikke beskrevet vanskeligheder hos den unge i 25 procent af sagerne.

Om undersøgelsen

Ankestyrelsen har lavet undersøgelsen for det tidligere Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Ansvaret for sager om integrationspolitik og forebyggelse af radikalisering er fra 28. juni 2015 er overgået til Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet.

Læs undersøgelsen

Faktuelle spørgsmål om undersøgelsen via
Ankestyrelsens pressetelefon

Alle andre spørgsmål: Karen-Lise Johansen Karman, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, telefon: 4185 1312

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring