Gå til indhold

Ankestyrelsens årsrapport 2014

Ankestyrelsens årsrapport 2014 er udkommet. Her kan du blandt andet læse, at der har været stor fokus på vores sagsbehandlingstider, og at vi i 2014 har afgjort væsentligt flere sager, end der er kommet ind i løbet af 2014.

Sagsbehandling

Samlet har Ankestyrelsen i 2014 behandlet ca. 66.500 sager:

  • cirka 39.500 kommunale klagesager
  • cirka 14.900 arbejdsskadesager
  • cirka 4.500 sager inden for familieområdet og
  • cirka 4.000 sager om klage over afgørelser fra Udbetaling Danmark 

Praksiskoordinering og vejledning af underinstanser

Ankestyrelsen har i 2014 offentliggjort 13 større undersøgelser og deltaget i en task force på børneområdet med længerevarende forløb over for fem udvalgte kommuner.

KORtere SAgsbehandlingstider

Vi har i 2014 arbejdet målrettet på at nedbringe sagsbehandlingstiderne. Initiativerne indgår i Ankestyrelsens program Kortere Sagsbehandlingstid (KORSA). KORSA er en samlet strategisk ramme for arbejdet med at nedbringe sagsbehandlingstiderne og samtidigt sikre en god kvalitet i sagsbehandlingen. Grundlaget for KORSA er et skærpet fokus på planlægning, styring og opfølgning af sagsbehandlingen.

Ankestyrelsens årsrapport 2014.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring