Gå til indhold

Ankestyrelsen bliver sekretariat for et nævn mere

Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger bliver en del af Ankestyrelsen. Der sker ingen ændringer i mulighederne for at klage. Læs mere om nævnets opgaver og kontaktoplysninger.

Fremover vil Ankestyrelsen også være sekretariat for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger. Det sker efter dannelsen af den nye regering med nye ministerier og fordeling af opgaver.

Flytningen får ingen betydning for mulighederne for at klage til nævnet.

Om nævnet

Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger er den øverste administrative klageinstans for sager om uddannelsesstøtte.

Borgere under uddannelse kan klage til nævnet over afgørelser om støtteordninger til uddannelse. Det kan blandt andet være Statens Uddannelsesstøtte (SU), handikaptillæg til SU, Statens Voksenuddannelsesstøtte eller tilskud til specialundervisning på efterskoler.

Nævnet består af tre faste medlemmer, hvoraf formanden er en dommer.

Klager til nævnet

Hvis du vil klage til nævnet, skal du følge klagevejledningen i den afgørelse, du har fået. Du skal sende klagen til den myndighed eller det uddannelsessted, der har truffet afgørelsen.

Læs mere om nævnet og behandling af klager.

Nævnets hjemmeside er ved at blive flyttet. Du finder kontaktoplysninger til nævnet herunder. 

Kontaktoplysninger fra 1. august

Det er en god ide, at læse spørgsmål og svar på nævnets hjemmeside, før du kontakter nævnet.

Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger hører til Ankestyrelsens københavnerafdeling, men hvis du skal sende et brev til nævnet, skal du bruge adressen:

Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger
Ankestyrelsen Aalborg
7998 Statsservice

Tlf.: 33 41 12 00 (hverdage fra klokken 9 til 15)

Fax: 33 41 14 00

Mail: ast@ast.dk

Sikker e-mail: Du kan skrive til os på sikkermail.aalborg@ast.dk, eller via borger.dk. 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring