Gå til indhold

Ankestyrelsen præciserer, hvornår anbringelse af et barn har behandlingssigte

I en ny principafgørelse slår Ankestyrelsen fast, at der skal tages udgangspunkt i det enkelte barns muligheder for udvikling, når en kommune vurderer, om en anbringelse har udpræget behandlingssigte.

Ankestyrelsen offentliggør en ny principafgørelse om forældrebetaling ved anbringelse af børn.

Ankestyrelsen slår i afgørelsen fast, at en kommune skal tage udgangspunkt i det enkelte barns situation i spørgsmålet om der er udsigt til udvikling for barnet. Hvis barnet har store udfordringer, kan selv en mindre udvikling have stor betydning for barnet.

Når en kommune skal vurdere, om forældre kan blive fritaget for at betale for anbringelsen, skal kommunen blandt andet tage stilling til om anbringelsen har et udpræget behandlingssigte.

I principafgørelsen har Ankestyrelsen vurderet, at der i to tilfælde er udpræget behandlingssigte med anbringelsen.

Afgørelsen fra Ankestyrelsen betyder, at kommunen skal vurdere, om forældrene kan fritages helt eller delvis for betaling. Vurderingen skal ske med udgangspunkt i, at anbringelserne i de to sager har et udpræget behandlingssigte.

Læs principafgørelsen på Retsinformation.

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring