Gå til indhold

Ankestyrelsen er en del af en ny Handicap Task Force

Task Forcen på handicapområdet er en del af regeringens handlingsplan på området og er finansieret af satspuljeaftalen for 2014. Ankestyrelsen og Socialstyrelsen arbejder sammen om opgaven.

En ny Task force på handicapområdet skal de næste par år hjælpe kommunerne til endnu bedre sagsbehandling. Task Forcen er finansieret af satspuljeaftalen for 2014 og en del af regeringens handicappolitiske handlingsplan.

Socialstyrelsen og Ankestyrelsen arbejder i perioden 2015 til 2017 sammen om Task Forcen, der bygger på nogle af erfaringerne fra Børne Task Forcen. Socialstyrelsen er leder af projektet.

Målet med arbejdet er at støtte kommunerne i arbejdet med sagsbehandlingen på handicapområdet for både børn og voksne, og Task Forcen vil også være med til at styrke kvaliteten. Task Forcen tilbyder blandt andet kommunerne kortere og længere forløb med fokus på sagsbehandlingen. De korte forløb vil typisk være en til to dage med undervisning i kommunen, mens Lyngby-Taarbæk er med i et længerevarende forløb af et halvt års varighed.

De længerevarende forløb medfører en større analyse af kommunens arbejde på området – fra konkret sagsbehandling til faglig ledelse og organisering på området. Analysen slutter med en rapport med en række anbefalinger, som kommunen kan vælge at arbejde videre med i et udviklingsforløb på halvandet år. Det lange forløb bliver så afsluttet med en statusmåling i form af en sagsgennemgang, Ankestyrelsen gennemfører.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring