Gå til indhold

Lidt færre klagede over specialundervisning i 2014

Klagenævnet for Specialundervisning fik i 2014 lidt færre klager end året før. Nævnet var i 2014 enig i lidt over halvdelen af kommunernes afgørelser, viser årsrapporten.

Der var færre klager over specialundervisning i 2014 end året før. I 2014 klagede 285 til Klagenævnet for Specialundervisning, mens tallet i 2013 var 303. Det er et fald på seks procent.

Tallene fremgår af nævnets årsrapport for 2014, hvor der også er en opgørelse over, hvor ofte nævnet er enig i kommunens afgørelse om specialundervisning. Her er der næsten ingen forskel på 2013 og 2014. I 2014 var nævnet enig i kommunens afgørelse i 52 procent af sagerne, mens det var 53 procent af sagerne i 2013.

Klagenævnet for Specialundervisning er en uafhængig instans, der behandler klager om specialundervisning i folkeskolen. Nævnet behandler også klager over ungdomsuddannelsen til unge med særlige behov, klager over specialundervisning til voksne og klager over regionale specialpædagogiske tilbud til førskolebørn.

Årsrapporten for 2014 viser også, at der er flere formelle fejl i sagerne. I 2013 var der formelle fejl i 70 procent af sagerne, mens nævnet fandt formelle fejl i 76 procent af de behandlede sager i 2014.

Nævnet har i 2014 udgivet en pjece om rettighederne for børn med behov for specialundervisning.

Klagenævnet for Specialundervisnings årsrapport 2014.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring