Gå til indhold

Flere svar fra Ankestyrelsen om gensidig forsørgerpligt

Ankestyrelsens juridiske hotline for kommuner har netop svaret på, hvad det betyder, når en kommunes afgørelse bliver vurderet til at være ugyldig.

Hvad betyder det, når Ankestyrelsen vurderer, at en kommunens afgørelse er ugyldig, og styrelsen derfor ophæver den?

Det spørgsmål har Ankestyrelsens juridiske hotline netop svaret på. Hotline er stedet, hvor kommunale sagsbehandlere fra landets kommuner kan spørge og blive vejledt i emner indenfor børne-, social- og beskæftigelsesområdet.

Hvad betyder en ophævelse?

I denne uge går et af spørgsmålene på, hvad det betyder, når Ankestyrelsen ophæver en kommunes afgørelse. Spørgsmålet er, hvad der sker med en kommunes afgørelse om, at to personer lever sammen efter aktivlovens § 2b. Svaret lyder blandt andet, at hvis Ankestyrelsen vurderer, at afgørelsen er ugyldig, så bliver kommunens afgørelse ophævet.

Kommunen skal derefter stille borgeren, som om afgørelsen aldrig var blevet truffet. Det kan betyde, at borgeren skal have penge tilbage. Der kan dog være undtagelser.

Er manglende partshøring lig med en ugyldig afgørelse?

Et andet spørgsmål går også på aktivlovens § 2b, partshøring og en principafgørelse fra Ankestyrelsen. Her svarer Ankestyrelsen, at manglende partshøring ikke automatisk betyder, at en kommunens afgørelse er ugyldig.

Kommunen skal i hver enkelt sag vurdere, om det har haft væsentlig betydning for afgørelsen, at alle parter ikke er blevet hørt.

Vurderer kommunen, at mangel på partshøring ikke har haft væsentlig betydning for afgørelsen, så er der normalt ikke tale om en ugyldig afgørelse.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring