Gå til indhold

Seneste svar om gensidig forsørgerpligt

Ankestyrelsens juridiske hotline har netop svaret på et spørgsmål om gensidig forsørgerpligt og frister.

Der bliver hver dag stillet mange spørgsmål til Ankestyrelsens juridiske hotline. Her kan sagsbehandlere i landets kommuner stille spørgsmål og blive vejledt i emner indenfor beskæftigelses-, social- og børneområdet.

I denne uge er det spørgsmål om reglerne for gensidig forsørgerpligt og tidsfristerne, der blandt andet svares på.

Et spørgsmål går på, hvad kommunen skal stille op med sager om gensidig forsørgerpligt, hvor klagefristen er udløbet, og borgeren mener, at der er begået fejl i behandlingen af sagen.

Ankestyrelsen svarer, at når det gælder tidsfristen, så skal kommunen altid sende klagen videre til Ankestyrelsen. Her vil det så blive vurderet, om der er helt særlige grunde til at forlænge fristen for at klage.

Samtidig skal kommunen altid selv overveje om eventuelle fejl i sagsbehandlingen er så væsentlige, at sagen skal tages op på ny af kommunen. Det hedder også genoptagelse på ulovbestemt grundlag. Om der er fejl, og om de er store nok til en genoptagelse vil altid være en konkret vurdering i hver enkelt sag.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring