Udbetaling Danmark får ret i otte ud af ti klagesager

Ankestyrelsens redegørelse viser dog, at Udbetaling Danmark fortsat har problemer – særlig med reglerne om at sende klager videre, at partshøre og at begrunde afgørelserne.

Ankestyrelsens redegørelse om sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark i 2015 viser, at vi har stadfæstet cirka otte ud af ti klagesager over Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark har således afgjort sagerne korrekt i 79 procent af de sager, der er klaget over.

Problemer

Samtidig viser redegørelsen, at Udbetaling Danmark ikke altid sender klager videre til Ankestyrelsen efter reglerne i retssikkerhedsloven. Der er også problemer i forhold til forvaltningsretten, når Udbetaling Danmark skal partshøre eller begrunde afgørelserne.

Redegørelser om Udbetaling Danmark

Ankestyrelsen skal hvert år lave en rapport om sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark. Det står der i Udbetaling Danmark-loven.

Fokus i redegørelsen er, hvorfor Ankestyrelsen ændrer og hjemviser sager fra Udbetaling Danmark samt hvilke tendenser, vi ser i sagsbehandlingen. En del af redegørelsen beskriver forskellige konkrete sager, der viser fejlene i sagsbehandlingen.

I 2015 var der væsentligt færre indkomne sager end i de to foregående år. De fleste klagesager handler om boligstøtte, og her stadfæstede Ankestyrelsen 85 procent af sagerne.

I alt stadfæstede vi 79 procent af de sager, vi realitetsbehandlede. 10 procent blev hjemvist – altså sendt tilbage til ny behandling hos Udbetaling Danmark. 11 procent blev ændret.

Kritik

I 2015 har vi også registreret, om vi har kritiseret sagsbehandlingen eller bemærket fejl, også selv om resultatet i sagen var rigtigt.

Der er stor forskel på, hvor ofte Ankestyrelsen kritiserer sagsbehandlingen på de forskellige områder. Sager om international pension modtager kritik i 26 procent af klagesagerne. For sager om boligstøtte er tallet 52.

Læs hele ”Redegørelse om behandlingen af klagesager fra Udbetaling Danmark 2015”

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 17.11.2020

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring