Gå til indhold

Udbetaling Danmark får ret i otte ud af ti klagesager

Ankestyrelsens redegørelse viser dog, at Udbetaling Danmark fortsat har problemer – særlig med reglerne om at sende klager videre, at partshøre og at begrunde afgørelserne.

Ankestyrelsens redegørelse om sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark i 2015 viser, at vi har stadfæstet cirka otte ud af ti klagesager over Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark har således afgjort sagerne korrekt i 79 procent af de sager, der er klaget over.

Problemer

Samtidig viser redegørelsen, at Udbetaling Danmark ikke altid sender klager videre til Ankestyrelsen efter reglerne i retssikkerhedsloven. Der er også problemer i forhold til forvaltningsretten, når Udbetaling Danmark skal partshøre eller begrunde afgørelserne.

Redegørelser om Udbetaling Danmark

Ankestyrelsen skal hvert år lave en rapport om sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark. Det står der i Udbetaling Danmark-loven.

Fokus i redegørelsen er, hvorfor Ankestyrelsen ændrer og hjemviser sager fra Udbetaling Danmark samt hvilke tendenser, vi ser i sagsbehandlingen. En del af redegørelsen beskriver forskellige konkrete sager, der viser fejlene i sagsbehandlingen.

I 2015 var der væsentligt færre indkomne sager end i de to foregående år. De fleste klagesager handler om boligstøtte, og her stadfæstede Ankestyrelsen 85 procent af sagerne.

I alt stadfæstede vi 79 procent af de sager, vi realitetsbehandlede. 10 procent blev hjemvist – altså sendt tilbage til ny behandling hos Udbetaling Danmark. 11 procent blev ændret.

Kritik

I 2015 har vi også registreret, om vi har kritiseret sagsbehandlingen eller bemærket fejl, også selv om resultatet i sagen var rigtigt.

Der er stor forskel på, hvor ofte Ankestyrelsen kritiserer sagsbehandlingen på de forskellige områder. Sager om international pension modtager kritik i 26 procent af klagesagerne. For sager om boligstøtte er tallet 52.

Læs hele ”Redegørelse om behandlingen af klagesager fra Udbetaling Danmark 2015”

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring