Gå til indhold

Ankestyrelsens første webrapport

Ankestyrelsen udgiver for første gang en webrapport på baggrund af en offentliggjort statistik. Det handler om underretningsstatistikken 2014.

Ankestyrelsen udgav i 2015 for første gang årsstatistik 2014 om underretninger om udsatte børn. Sammen med årsstatistikken, der ligger som pdf på vores hjemmeside, har Ankestyrelsen lavet en webrapport. Den kan fungere som værktøj for kommunerne og give et overblik over statistikken.

Tallene i webrapporten er baseret på Ankestyrelsens indsamling af underretninger om udsatte børn og unge, som kommunerne modtog i 2014. Indberetningen af underretninger til Ankestyrelsen begyndte den 1. april 2014. Derfor er årets tre første måneder ikke med i statistikken.

De to rapporter

Årsstatistikken for underretninger om udsatte børn og unge findes altså i to forskellige rapporter:

Rapporter i pdf-format indeholder en uddybende beskrivelse af baggrund, metode og kommentarer til figurer og tabeller. 

Kommuneopdelt web-rapport indeholder et udvalg af figurer fra pdf-rapporten. Figurer og tal vises for de enkelte kommuner. Webrapporten indeholder information på nationalt og kommunalt niveau om

  • hvem der underretter (opgjort på antal underretninger)
  • hvem der underrettet (opgjort på antal børn)
  • hvad der underrettes om (opgjort på antal underretninger)
  • hvad der underrettes om (opgjort på antal børn) og
  • hvilke opfølgningsaktiviteter, underretningerne afstedkommer.

I 2014 modtog kommunerne 64.652 underretninger om udsatte børn.  En del af underretningerne handler om det samme barn, og der blev i alt underrettet om 42.484 børn i 2014. Webrapporten viser særskilt statistik for antallet af underretninger og for antallet af børn, der blev underrettet om.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring