Gå til indhold

Anbringelse af unge på eget værelse kan være et godt afsæt til voksenlivet

Ankestyrelsens undersøgelse om anbringelse af unge på eget værelse viser, at både kommunerne og de unge selv mener, at ordningen er et godt alternativ til andre slags anbringelse. Men de unge skal følges tæt.

Både kommunerne og de unge selv ser fordele ved at anbringe unge i egen bolig, viser Ankestyrelsens undersøgelse om anbringelse på eget værelse. Undersøgelsen peger dog også på, at anbringelsesformen kan give problemer med misbrug og ensomhed.

Undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført i andet halvår af 2015. Den består af en spørgeskemaundersøgelse med svar fra 95 kommuner, og der indgår data fra Ankestyrelsens anbringelsesstatistik. Undersøgelsen bygger også på interviews med udvalgte kommunale ledere, sagsbehandler og unge, der er anbragt på eget værelse.

Hovedparten af kommunerne oplyser, at eget værelse giver mulighed for at arbejde med de unge i nærmiljøet, og at eget værelse forbereder de unge til voksenlivet. Godt halvdelen af kommunerne anvender eget værelse for at skabe ro omkring den unge – for eksempel i forhold til konflikter med familien. 

Kommunerne nævner også, at anbringelsen kan skabe ensomhed og isolation blandt de unge, og at værelserne kan blive opholdssted for andre unge med problemer.  

Støttekontaktpersonen er vigtig

Interviewene med de unge på eget værelse viser, at det har været en hård overgang at flytte i egen bolig, men at de unge i stort omfang har lært at tage ansvar for sig selv. Ifølge de unge er det vigtigt at få hjælp – især fra støttekontaktpersonen - til at håndtere praktiske gøremål, pligter og økonomi. 

For flere af de unge udgør støttekontaktpersonen en livline i hverdagen. Til trods for at de unge af og til kan føle sig ensomme på eget værelse, er de unge, som Ankestyrelsen har interviewet, faldet godt til i de nye omgivelser og har fået et socialt netværk. 

Undersøgelsen handler om

  • Praksis forbundet med anbringelse af unge på eget værelse (efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7)
  • Døgnophold i eget værelse som led i efterværn (efter servicelovens § 76)
  • Kommunernes praksiserfaringer med personrettede tilsyn (efter servicelovens § 148, stk. 1).

Læs hele rapporten ”Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse”.

 

Hvad går anbringelse på eget værelse ud på?

Anbringelse på eget værelse er et alternativ til for eksempel at anbringe den unge i en døgninstitution. 

Den unge får egen lejlighed og skal klare sig selv med mulig hjælp fra en såkaldt støttekontaktperson, der kommer nogle gange om ugen.

Værelsestyperne kan variere meget, og kan for eksempel være egentlige lejligheder, ungdomsboliger, kollegieværelser eller lejet værelse i privat bolig.

Cirka halvdelen af de unge, der bliver anbragt efter ordningen, er anbragt for første gang. Af restgruppen kommer de fleste fra døgninstitutioner.

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring