Gå til indhold

To nye undersøgelser om personer med handicap

Ankestyrelsens ene nye undersøgelse handler om holdningen til mennesker med handicaps. Den anden handler om personer med handicaps erfaringer med arbejdsmarkedet.

Befolkningen har barrierer i opfattelsen af mennesker med handicaps deltagelse på arbejdsmarkedet, foreningsliv og uddannelser.

Det viser den ene af Ankestyrelsens nye undersøgelser. Den kortlægger befolkningens holdninger og handlinger over for personer med handicaps og viser, at barriererne blandt andet hænger sammen med, hvilket handicap det handler om.

Befolkningen mener blandt andet, at en person med hørehandicap har sværere ved at deltage på arbejdsmarkedet end personer i kørestol eller med ADHD. Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført for Ankestyrelsen og Det Centrale Handicapråd af konsulentfirmaet Incentive.

Det Centrale Handicapråd har på baggrund af undersøgelsen udarbejdet en holdningsstrategi, som har til formål at flytte befolkningens holdninger til personer med handicap.

Personer med handicaps erfaringer med at komme i arbejde

Ankestyrelsen har også fået gennemført en undersøgelse af personer med handicaps erfaringer med arbejdsmarkedet.

I undersøgelsen bliver en række personer med handicap interviewet om, hvad der giver et velfungerende arbejdsliv. Formålet er at inspirere og dele gode erfaringer.

Interviewene viser blandt andet, at især hjælpemidler, uformel støtte og kompenserende ordninger er afgørende for personer med handicaps relation til arbejdsmarkedet.

På baggrund af undersøgelsen er der i rapporten nogle anbefalinger rettet mod handicaporganisationer, arbejdsgivere, personer med et handicap samt forældre til børn med et handicap.

Undersøgelsen er lavet i samarbejde med konsulentfirmaet SOCIOSKOP, og der er lavet tre film om tre personer med handicaps og deres erfaringer med arbejdsmarkedet.

Læs rapporten om befolkningens holdning 

Læs rapporten om personer med handicaps erfaringer med arbejdsmarkedet og se de tre film  

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring