Gå til indhold

Tre års forældelsesfrist gælder også i genoptagede sager om sygedagpenge

Fristen for forældelse er tre år i sygedagpengesager, hvor Højesteret har ændret praksis.

Ankestyrelsen slår i en ny principafgørelse fast, at kravet på eventuel efterbetaling af sygedagpenge er forældet efter tre år. Afgørelsen gælder sager, hvor myndighederne ved en fejl har stoppet udbetalingen af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft.

Fristen for forældelse gælder også, selv om myndighederne på grund af en retsvildfarelse har haft forkert praksis på området.

Fristen på tre års forældelse gælder de enkelte udbetalinger af sygedagpenge. Den treårige forældelse bliver regnet fra den dato, hvor en borger kunne kræve at få udbetalt sygedagpengene.

Læs hele principafgørelsen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring