Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3 maj 2016

Læs om nye regler for klager til Ligebehandlingsnævnet, uarbejdsdygtighed, samarbejde i kommunerne, Klagenævnet for Specialundervisning, dom om overvåget samvær, samarbejdschikane og tilbagebetaling af hjælp.

Skrappere krav til at få en klage behandlet i Ligebehandlingsnævnet

Fra den 1. januar 2016 er kravene til at få en klage behandlet ved Ligebehandlingsnævnet skærpet. Nu kan en klage kun blive behandlet, hvis borgeren har en individuel og aktuel interesse i et konkret spørgsmål. 

Læs hele artiklen "Skrappere krav til at få en klage behandlet i Ligebehandlingsnævnet"

Kommunerne træffer korrekte afgørelser i mere end otte ud af ti sager om uarbejdsdygtighed

En praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at i 85 procent af sagerne var det korrekt af kommunerne at standse udbetalingen. Undersøgelsen viser også, at kommunerne ikke har inddraget arbejdsgiveren i 27 ud af 45 sager, hvor det var relevant. 

Læs hele artiklen "Kommunerne træffer korrekte afgørelser i mere end otte ud af ti sager om uarbejdsdygtighed"

Samarbejde kan skabe færre misforståelser i behandlingen af sager

Ankestyrelsen har undersøgt, hvordan kommunerne samarbejder internt og eksternt, når de vurderer borgeres uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager. Samarbejdet fungerer på mange punkter, men der er også udfordringer.

Læs hele artiklen "Samarbejde kan skabe færre misforståelser i behandlingen af sager"

Klagenævnet for Specialundervisning ændrede næsten hver fjerde af kommunernes afgørelser i 2015

I 2015 ændrede Klagenævnet for Specialundervisning 22 procent af kommunernes afgørelser. Det er flere end året før, viser nævnets årsrapport for 2015. 

Læs hele artiklen "Klagenævnet for Specialundervisning ændrede næsten hver fjerde af kommunernes afgørelser i 2015"

Perioden for overvåget samvær kan løbe længere, end anbringelsen er fastsat til

En ny dom slår fast, at den hidtidige praksis for at fastsætte perioder for overvåget samvær kan fortsætte.

Læs hele artiklen "Perioden for overvåget samvær kan løbe længere, end anbringelsen er fastsat til"

Nye regler skal dæmme op for samarbejdschikane

Den såkaldte chikanepakke trådte i kraft i oktober 2015, og nu har Ankestyrelsen afgjort de første klagesager. I denne artikel gennemgår vi de fire nye lovændringer, som har størst betydning for forældre, der er gået fra hinanden.

Læs hele artiklen "Nye regler skal dæmme op for samarbejdschikane"

Tilbagebetaling af hjælp ved rejser til udlandet

Kommunen kan kræve, at en borger betaler hjælp tilbage, der er givet, mens borgeren har været bortrejst. I nogle tilfælde kan det også gælde hjælp, der er givet, før rejsen. Det fremgår af en ny principafgørelse.

Læs hele artiklen "Tilbagebetaling af hjælp ved rejser til udlandet"

Sidst opdateret 10.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring