Gå til indhold

Artikel: Nye regler skal dæmme op for samarbejdschikane

Den såkaldte chikanepakke trådte i kraft i oktober 2015, og nu har Ankestyrelsen afgjort de første klagesager. I denne artikel gennemgår vi de fire nye lovændringer, som har størst betydning for forældre, der er gået fra hinanden.

Af specialkonsulent Elisabeth Aarup

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3, 2016.

I oktober 2015 kom der nye regler om samvær i forældreansvarsloven. Lovændringerne er blevet kaldt ”chikanepakken”, fordi reglerne skal modvirke forældres samarbejdschikane. Siden reglerne trådte i kraft og til maj 2016 har Ankestyrelsen afgjort 30 klagesager, og der er også principafgørelser på vej. De skal være rettesnor for, hvordan Statsforvaltningen bruger de nye regler om samvær i forældreansvarsloven.

De nye regler har blandt andet fokus på, at barnet har ret til begge forældre, og at forældrene har et fælles ansvar for barnet.  De nye regler skal også sætte mere fokus på barnets bedste og sikre, at barnet ikke kommer unødigt i klemme, hvis forældrene går fra hinanden, og der opstår konflikter. Reglerne skal blandt andet sikre, at barnet fortsat har kontakt med den forælder, som barnet ikke bor hos.

Her gennemgår vi de fire lovændringer, der har størst betydning for forældre, der er gået fra hinanden. De andre ændringer til forældreansvarsloven kan du læse mere om i lovforslaget.

Lovforslaget på retsinformation 

Bopælsforælderens ferie

Bopælsforælderen kan kun holde ferie med barnet uden for de almindelige ferie- og helligdagsperioder med den konsekvens, at samværsforælderens samvær bortfalder, hvis

  • forældrene er enige om det, eller
  • Statsforvaltningen giver tilladelse.

Almindelige ferie- og helligdagsperioder følger skoleferieårets ferier, det vil sige efterårs-, jule-, vinter-, påske- og skolesommerferien.

Tidligere kunne bopælsforælderen frit vælge, hvornår han eller hun ville holde ferie. Også selvom det betød, at ferien lå oven i et planlagt samvær med samværsforælderen. Hvis bopælsforælderen lagde sin ferie med barnet på et tidspunkt, hvor samværsforælderen havde samvær, bortfaldt samværet.

Fastsat eller aftalt samvær bortfalder nu som udgangspunkt ikke længere, når bopælsforælderen placerer sin ferie oveni samværstiden uden for (se note 1) en ferie- eller helligdagsperiode.

Hurtig midlertidig afgørelse om kontaktbevarende samvær

Som noget nyt kan en forælder nu bede Statsforvaltningen om at træffe en foreløbig afgørelse om at bevare kontakten med barnet. Det kaldes midlertidigt kontaktbevarende samvær.

Statsforvaltningen kan fastsætte midlertidigt kontaktbevarende samvær, når samlivet lige er ophævet. Det kan også ske, når der - indtil for nylig – har været samvær mellem barnet og samværsforælderen efter en aftale, som fogedretten ikke kan gennemtvinge.

Når der ikke har været kontakt mellem barnet og den ene forælder i længere tid, vil udgangspunktet derimod være, at Statsforvaltningen undersøger forholdene nærmere. Det gælder også, hvis der aldrig har været kontakt.

Tidligere kunne Statsforvaltningen også hjælpe forældre og børn med at holde kontakten til hinanden ved hjælp af en midlertidig afgørelse om samvær. Sagsbehandlingen i disse sager kunne dog godt trække ud på grund af højt konfliktniveau mellem forældrene.  

Nu skal Statsforvaltningen afgøre, om der skal fastsættes midlertidigt kontaktbevarende samvær inden for tre uger.

Det standardiserede minimumssamvær fastsættes som udgangspunkt ud fra barnets alder:

Barnet er ikke fyldt 1 år: Der er samvær en 1-2 timer hver uge lørdag eller søndag samt 1-2 timer en hverdag hver uge. Det er Statsforvaltningen, der bestemmer nærmere.

Barnet er 1-3 år: Der er samvær hver anden lørdag eller søndag kl. 10-17 samt en hverdag i den modsatte uge fra klokken 16 til 18.

Barnet er 4-6 år: Der er samvær hver anden uge fra lørdag klokken 10 til søndag klokken 17.

Barnet er fyldt 7 år: Der er samvær hver anden uge fra fredag klokken 17 til søndag klokken 17.

Samværet skal være bedst for barnet. Ellers fastsætter Statsforvaltningen ikke et midlertidigt kontaktbevarende samvær. Samværet gælder, indtil Statsforvaltningen endeligt afgør, hvordan samværet skal være i fremtiden, eller indtil forældrene selv bliver enige om det.

Automatisk erstatningssamvær

Samværsforælderen får nu krav på nyt samvær, hvis bopælsforælderen aflyser barnets samvær. Det gælder uanset bopælsforælderens grund til at aflyse.

Samværsforælderen får automatisk samvær den følgende uge i samme omfang, på samme tidspunkt og på samme vilkår som det aflyste samvær. Automatisk erstatningssamvær gælder kun det løbende samvær og altså ikke samvær i ferier eller på helligdage.

Tidligere var det muligt for bopælsforælderen ensidigt at aflyse samvær, fordi barnet for eksempel var sygt eller skulle på lejrskole, spejdertur eller lignende. I de situationer fastsatte Statsforvaltningen ikke erstatningssamvær, medmindre aflysningerne betød, at kontakten mellem barnet og samværsforælderen blev svækket.

Samværsforælderen skal nu blot meddele bopælsforælderen, at samværsforælderen ønsker erstatningssamvær. Samværsforælderen skal altså ikke - som tidligere - søge om erstatningssamvær hos Statsforvaltningen.

Mødepligt

Forældre har nu mødepligt til det første møde i Statsforvaltningen, efter at en af forældrene har bedt om hjælp til at fastsætte samvær. Hensigten er at undgå, at den ene forælder chikanerer den anden forælder og forhaler sagen ved ikke at komme til mødet. Formålet er også at undgå, at kontakten mellem barnet og samværsforælderen bliver svækket.

Nu skal der være en gyldig grund til ikke at møde op, og hvis en forælder melder afbud på grund af sygdom, skal forælderen komme med en lægeerklæring. Hvis der er en gyldig grund, kan en forælder dog bede om at få mødet udsat.

Hvis der ikke er en gyldig grund for at blive væk, får forælderen kun mulighed for at sende sine oplysninger og betragtninger til sagen skriftligt og kan altså ikke forklare sig nærmere på et møde.

Ankestyrelsens klagesagsbehandling

Siden reglerne trådte i kraft og til maj 2016 har vi afgjort 27 klagesager om midlertidigt kontaktbevarende samvær og tre klagesager om bortfald af samvær som følge af bopælsforælderens ferie.

Som noget nyt kan vi nu også på det familieretlige område udsende og offentligøre afgørelser i anonymiseret form som principafgørelser.

Vi er på vej med flere principafgørelser, som skal være retningsgivende for Statsforvaltningen i disse sager.

Note 1) Rettet fra "i" den 2.6.2016, idet der var sket en fejl. "Uden for" er den korrekte ordlyd.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring