Gå til indhold

Artikel: Samarbejde kan skabe færre misforståelser i behandlingen af sager

Ankestyrelsen har undersøgt, hvordan kommunerne samarbejder internt og eksternt, når de vurderer borgeres uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager. Samarbejdet fungerer på mange punkter, men der er også udfordringer.

Af fuldmægtig Pernille Steen Lenzner

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3, 2016.

To undersøgelser fra Ankestyrelsen har fokus på kommunernes sager om uarbejdsdygtighed efter sygedagpengelovens § 7. Denne artikel ser nærmere på kommunernes samarbejde på tværs af forvaltninger og med eksterne samarbejdspartnere.

Undersøgelsen giver eksempler på gode samarbejdsmodeller i fem udvalgte kommuner og på nogle af kommunernes udfordringer i samarbejdet med andre forvaltninger og med eksterne samarbejdspartnere. Kommunerne vurderer især, at der er udfordringer i samarbejdet mellem læger og sagsbehandlere.

Samarbejde med virksomheder og fagforeninger

En central konklusion i undersøgelsen er, at det er nødvendigt at skabe et rum for dialog mellem sagsbehandlere i sygedagpengeafdelingen og deres samarbejdspartnere. Det er nødvendigt for, at det gode samarbejde om vurdering af uarbejdsdygtighed kan opstå og trives.

Eksempel

I Lolland Kommune har jobcentret gode erfaringer med et tæt samarbejde med en lang række virksomheder og lokale fagforeninger. Kommunen holder for eksempel fælles møder, når en sygemeldt skal tilbage i job. Her lægger man en fælles plan for at få borgeren tilbage i jobbet. Medarbejdere fra fagforeningen deltager også som bisiddere på møder med jobcentret.

Erfaringen er, at de fælles møder også mindsker antallet af konflikter mellem sagsbehandlere og sygemeldte borgere.   

Sygeplejeuddannede og lægekonsulenter hjælper

En anden tendens i undersøgelsen er, at det er positivt for vurderingen af uarbejdsdygtighed, at sagsbehandlerne i jobcentret har let adgang til andre fagligheder.

Eksempel

Vejen Kommune har gode erfaringer med, at to sygeplejerskeuddannede forløbskoordinatorer fra sundhedsforvaltningen har deres faste gang i jobcentrets afdeling for sygedagpenge. Deres opgaver er blandt andet at støtte borgerne og svare på sagsbehandlernes sundhedsfaglige spørgsmål. Sagsbehandlerne har også flere gange om ugen adgang til en lægekonsulent i jobcentret, som blandt andet oversætter lægefaglige betegnelser og bidrager til at klarlægge borgerens ressourcer.

Erfaringen er, at det letter arbejdet med at vurdere uarbejdsdygtighed. Det bidrager også til kortere sagsbehandling i sager om sygedagpenge.

Sagsbehandlere i træningscenter

Flere kommuner har gode erfaringer med fremskudt sagsbehandling – altså at møde borgerne andre steder end på rådhuset og i jobcentret.

Eksempel: Hillerød Kommune har gode erfaringer med at udstationere en sagsbehandler på området for sygedagpenge i kommunens træningscenter. Den fysiske tæthed mellem en medarbejder fra kommunen og behandlerne fører til en hurtigere og mere kvalificeret vurdering af borgerens uarbejdsdygtighed.

Udfordringer med attestarbejdet

Alle kommuner har et samarbejde med de praktiserende læger, når de vurderer uarbejdsdygtighed. Alle landets kommuner har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, og mere end ni ud af ti oplyser, at de i høj eller nogen grad har problemer i samarbejdet med de praktiserende læger. Især arbejdet med attester er forbundet med vanskeligheder.

Eksempel

Vordingborg Kommune har gode erfaringer med, at enkelte sagsbehandlere af sager om sygedagpenge holder fælles stuegang med en håndfuld praktiserende læger fra et lokalt lægehus. Her koordinerer kommunen og lægen indsatsen i forhold til sygemeldte borgere, der er i risiko for at falde ud af arbejdsmarkedet.

Det har blandt andet betydet, at lægerne får bedre attestbegæringer fra sagsbehandlerne, og derfor er de praktiserende lægers arbejde med attester blevet bedre.

Om undersøgelsen

  • Undersøgelsen er baseret på et spørgeskema sendt til afdelingen for sygedagpenge i alle landets kommuner i efteråret 2015.
  • Der indgår beskrivelser af fem udvalgte kommunernes gode eksempler på samarbejde med at vurdere uarbejdsdygtighed.
  • Beskrivelserne bygger på kvalitative interviews med ledere og sagsbehandlere i jobcentrets sygedagpengeafdeling. Kommunernes interne og eksterne samarbejdspartnere er også blevet interviewet.

Læs hele samarbejdsundersøgelsen

Se også artiklen om praksisundersøgelsen af sager om uarbejdsdygtighed

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring