Gå til indhold

Artikel: Tilbagebetaling af hjælp ved rejser til udlandet

Kommunen kan kræve, at en borger betaler hjælp tilbage, der er givet, mens borgeren har været bortrejst. I nogle tilfælde kan det også gælde hjælp, der er givet, før rejsen. Det fremgår af en ny principafgørelse.

Af chefkonsulent Kristine Drisdal Hansen

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3, 2016.

Det sker, at en borger på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse rejser til udlandet uden at aftale det med kommunen eller orientere kommunen om rejsen.

Når det sker, skal kommunen kræve at få hjælpen betalt tilbage for den periode, borgeren har været bortrejst. Betingelserne for tilbagebetaling skal i øvrigt være opfyldt.

Ankestyrelsen har i en ny principafgørelse taget stilling til, hvornår kommunen også skal kræve tilbagebetaling af hjælpen for en periode, der ligger før udlandsopholdet.

Hvis borgeren har oplyst om rejsen

I to tidligere principafgørelser har Ankestyrelsen taget stilling til, hvornår kommunen kan standse hjælpen, når en borger har fortalt kommunen om en rejse til udlandet.

Principafgørelse 188-11 bygger på en sag om en borger, der fik udbetalt kontanthjælp den 31. oktober 2010. Han rejste til udlandet den 8. november, og oplyste inden da kommunen om rejsen.

Principafgørelsen slog fast, at han - da han kom tilbage til Danmark - ikke havde ret til kontanthjælp for den første uge af måneden. Kontanthjælpen for den 1. til den 8. november var nemlig beregnet til forsørgelse i december. I december måned var borgeren fortsat i udlandet. Derfor var der ikke grundlag for forsørgelse her i landet.

Det skyldes, at retten til kontanthjælp ikke er knyttet til et optjeningsprincip. Ret til kontanthjælp kræver, at borgeren ikke er i stand til at forsørge sig selv på anden måde og i øvrigt opfylder betingelserne for at få kontanthjælp. En af de betingelser er at opholde sig i Danmark.

Læs Ankestyrelsens principafgørelse 188-11 om kontanthjælp - udland - udbetaling – optjeningsprincip

Principafgørelse 174-12 bygger på en sag, hvor en kontanthjælpsmodtager rejser på ferie i udlandet og ikke har ret til kontanthjælp i ferieperioden. Imidlertid kan borgeren have ret til udbetaling af kontanthjælp indtil datoen for udrejsen - når han eller hun kommer tilbage.

Ankestyrelsen slog fast, at det ikke har betydning for udbetalingen, hvornår på måneden kontanthjælpsmodtageren er i udlandet. Det har med andre ord ikke betydning, om borgen er i udlandet på den almindelige udbetalingsdag for kontanthjælp, eller om opholdet i udlandet er midt i en måned.

Det afgørende er, at kontanthjælpsmodtageren står til rådighed for arbejdsmarkedet i perioden inden afrejsen og ikke har andet forsørgelsesgrundlag for den kommende måned efter hjemkomsten.

Desuden

  • skal der være tale om et kortvarigt ferieophold
  • kontanthjælpsmodtageren skal på forhånd have oplyst kommunen om udlandsopholdet
  • datoen for hjemkomsten til Danmark skal være fastlagt inden afrejsen.

Læs Ankestyrelsens principafgørelse 174-12 om kontanthjælp - udlandsophold - udbetaling - optjeningsprincip

Hvis borgeren ikke har oplyst om rejsen

Kommunen kan kræve tilbagebetaling, når borgeren vender hjem, hvis han eller hun ikke har oplyst om rejsen og alligevel har fået udbetalt hjælp.

Her har borgeren nemlig tilsidesat sin oplysningspligt. Hvis borgeren var vejledt korrekt, vil den tilsidesatte oplysningspligt være sket mod bedre vidende. Som udgangspunkt vil kommunen derfor skulle kræve tilbagebetaling. Det kræver dog, at borgeren uberettiget har modtaget ydelsen. Kommunen må derfor vurdere, om det er tilfældet.

Kommunen skal inddrage nye oplysninger (nova)

Myndigheden har ansvaret for, at sagen er oplyst nok til, at den kan blive afgjort korrekt. Det står i retssikkerhedslovens § 10.

I forvaltningsretten gælder også et almindeligt princip om nova. Det betyder, at kommunen er forpligtet til at inddrage nye faktiske oplysninger, når den vurderer, om en ydelse er modtaget uberettiget. Kommunen er altså som udgangspunkt berettiget – men også forpligtet – til at afgøre sagen på grundlag af de ændrede forhold.

Nova-princippet gælder i alle tilfælde, hvor de faktiske forhold har ændret på det udgangspunkt, der var, da borgeren tilsidesatte sin oplysningspligt.

Det kan nogle gange føre til, at en ydelse, der ville være uberettiget på et tidspunkt, viser sig alligevel at være berettiget. Det kan være, hvis forholdene har ændret sig. Hvis det er tilfældet, kan kommunen ikke kræve at få beløbet tilbage.

Det kan altså ske, at en borger i visse tilfælde bliver stillet bedre i en situation med tilbagebetaling, end han havde været, hvis kommunen havde opdaget udrejsen og standset udbetalingen.  Det følger princippet om, at kommunen er nærmest til at bære risikoen for, at den ikke har foretaget tilstrækkelig opfølgning i sagen - og dermed opdaget udrejsen.

Hvornår er ydelsen forud for rejsen modtaget uberettiget?

Borgeren er kun berettiget til en ydelse, hvis han eller hun både

  • har opfyldt betingelserne undervejs i forløbet og
  • har et forsørgelsesbehov her i landet på udbetalingstidspunktet.

At borgeren ikke er i landet på udbetalingstidspunktet kan altså ikke i sig selv medføre, at ydelsen er uberettiget. Selvom borgeren er bortrejst, kan der stadig være et forsørgelsesbehov i den måned, ydelsen er beregnet til at dække.

Kommunen kan derfor ikke kræve tilbagebetaling af ydelsen fra den første i måneden og indtil udrejsedagen, når

  • borgeren i perioden har opfyldt betingelserne for at modtage kontanthjælp, og
  • der er et forsørgelsesbehov her i landet i den periode, ydelsen er beregnet til at dække.

Kommunen kan af samme grund godt kræve tilbagebetaling af ydelsen fra den første i måneden og indtil udrejsedagen, selv om borgeren i denne periode har opfyldt betingelserne for at modtage kontanthjælp. Det kan ske, når der ikke er et forsørgelsesbehov her i landet i den periode, ydelsen er beregnet til at dække.

Eksempler

To sager i den nye principafgørelse illustrerer forskellen:

I den første sag havde borgeren været bortrejst fra den 22. april til den 6. maj. Borgeren havde før rejsen oplyst kommunen om rejsen, og kontanthjælpen havde ikke været standset. 

Borgeren skulle betale kontanthjælp tilbage for perioden fra den 22. april til den 6. maj, fordi han var i udlandet. Borgeren skulle ikke betale kontanthjælp tilbage for perioden fra den 1. april til den 21. april.

Det skyldes, at borgeren først den 22. april rejste ud af landet, og at han efter hjemkomsten den 6. maj fortsat modtog kontanthjælp. Derfor var der et behov for forsørgelse i den måned, som ydelsen for perioden fra den 1. april til den 21. april var beregnet til at dække.

 

I den anden sag havde borgeren været bortrejst fra den 14. juni til den 15. september. Borgeren havde ikke oplyst kommunen om rejsen, før han tog af sted, og kontanthjælpen blev først standset den 31. august.

Borgeren skulle betale kontanthjælpen tilbage for perioden fra den 14. juni til den 31. august, fordi han opholdt sig i udlandet.

Borgeren skulle også betale kontanthjælp tilbage for perioden fra den 1. juni til den 13. juni 2015.

Det skyldes, at han var i udlandet i den periode, forsørgelsen var beregnet til at dække. Han havde derfor ikke et forsørgelsesbehov her i landet.

Læs Ankestyrelsens principafgørelse 14-16 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - tilbagebetaling - uberettiget modtaget - udrejse - oplysningspligt - nova

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring