Gå til indhold

Ankestyrelsen genoptager nogle sager om forældelse af arbejdsskader

Ankestyrelsen genoptager et antal arbejdsskadesager, som er afgjort efter et forkert regelsæt. Det sker efter, at Højesteret har ændret Ankestyrelsens praksis i sager om forældelse af arbejdsskader.

Højesteret slog i en dom den 25. april 2016 fast, at Ankestyrelsens praksis om forældelse i sager om arbejdsskader har været forkert.

Ankestyrelsen har siden 2008 i nogle arbejdsskadesager anvendt en frist for forældelse på tre år. Højesteret slår i dommen fast, at fristen for forældelse er fem år i alle sager om arbejdsskader.

Dommen betyder, at Ankestyrelsen nu gennemgår en række arbejdsskadesager, hvor praksis har været forkert. For nogle borgere kan det betyde, at deres sag ikke var forældet, og at de derfor har penge til gode. For andre vil den nye praksis ikke have betydning.

Besked til berørte borgere

Ankestyrelsen kan selv finde sagerne, så berørte borgere behøver ikke henvende sig. Alle berørte borgere får besked, når Ankestyrelsen har behandlet deres sag igen.

Ankestyrelsen vurderer, at det drejer sig om højest et par hundrede sager, som nu bliver genoptaget. Sagerne er afgjort fra den 1. januar 2008 og frem til dommen fra Højesteret den 25. april 2016.

Ankestyrelsen forventer at afgøre sagerne inden den 1. oktober 2016.

Ny principafgørelse på vej

Den forkerte praksis fremgår af en principafgørelse fra Ankestyrelsen fra 2012.

Den bliver om kort tid erstattet af en ny, så praksis følger dommen fra Højesteret.

Arbejdsskadestyrelsen genoptager også sager

Dommen betyder, at Arbejdsskadestyrelsen også skal behandle nogle sager igen.

Ankestyrelsen behandler de sager, hvor vi har ændret afgørelsen fra Arbejdsskadestyrelsen.

Arbejdsskadestyrelsen behandler sager, de har afgjort, og hvor borgeren ikke har klaget til Ankestyrelsen. Arbejdsskadestyrelsen vil også behandle de sager, hvor borgeren har klaget, men Ankestyrelsen var enig i (stadfæstede) afgørelsen om forældelse fra Arbejdsskadestyrelsen.

Læs Arbejdsskadestyrelsens nyhed om dommen

Arbejdsskadestyrelsen vil også snart offentliggøre en ny vejledning om forældelse.

Se dommen fra Højesteret

Højesteret slår i dommen fast, at de særlige forældelsesregler i arbejdsskadesikringslovens § 36 gælder alle krav om erstatning og godtgørelse ved en arbejdsskade. Det gælder, uanset hvilken arbejdsskadelov sagen er omfattet af.

Det vil sige, at spørgsmålet om forældelse af krav på erstatning og godtgørelse efter 1968-, 1978- og 1992-lovene skal afgøres efter arbejdsskadesikringslovens § 36.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring