Gå til indhold

De fleste plejefamilier og andre sociale tilbud er tilfredse med det nye socialtilsyn

Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse blandt plejefamilier og andre sociale tilbud for udsatte børn og voksne. Ankestyrelsen har gennemført undersøgelsen, der også viser, at der er plads til forbedringer.

Over halvdelen af plejefamilier og andre sociale tilbud er tilfredse med det seneste besøg af socialtilsynet. Det viser Ankestyrelsens undersøgelse af tilfredsheden med det nye socialtilsyn. Fem regionale enheder har siden den 1. januar 2014 haft ansvar for at godkende og føre tilsyn med plejefamilier, botilbud og andre sociale tilbud.

Ankestyrelsen har spurgt 1.000 plejefamilier og næsten 600 sociale tilbud for udsatte børn og voksne om deres foreløbige erfaringer med det nye socialtilsyn.

Flere end halvdelen af plejefamilierne og de sociale tilbud er, som nævnt, tilfredse med forløbet omkring seneste besøg fra tilsynet.

Samme andel er i høj grad tilfredse med samarbejdet med socialtilsynet. Cirka 30 procent af tilbuddene er i nogen grad tilfredse, mens 10-15 procent ikke er tilfredse.

Socialtilsynet kan blive endnu bedre

De utilfredse 10-15 procent peger blandt andet på, at tilsynet i for høj grad baserer sig på de tilsynsførendes subjektive holdninger. Et andet kritikpunkt er, at tilbuddene skal levere alt for meget materiale forud for tilsynets besøg.

Både tilfredse og utilfredse tilbud kommer i undersøgelsen med forslag til et forbedret tilsyn. Det er blandt andet:

  • At tilsynsførende i højere grad er fagligt kvalificerede og eventuelt specialiserede i forhold til de tilbud, som de skal føre tilsyn med.
  • At socialtilsynet i højere grad giver anvisninger på, hvordan tilbuddet kan løfte kvaliteten eller nå et givet mål – frem for et ensidigt fokus på kontrol.

Ankestyrelsens undersøgelse er en delevaluering af tilsynsreformen.

Se evalueringen på Socialstyrelsens hjemmeside 

Læs Ankestyrelsens spørgeskemaundersøgelse ”Plejefamilier og sociale tilbuds erfaringer med det nye socialtilsyn”

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring