Forside » Nyheder og nyhedsbreve » Nyheder » Nyheder 2016 » Lidt færre fik førtidspension i første kvartal 2016 end kvartalet før

Lidt færre fik førtidspension i første kvartal 2016 end kvartalet før

I 1. kvartal 2016 var der færre tilkendelser af førtidspension end i 4. kvartal 2015. Det viser Ankestyrelsens nye kvartalsstatistik.

13.06.2016

I 1. kvartal 2016 fik 1.427 borgere tilkendt førtidspension. I 4. kvartal 2015 var tallet lidt højere, nemlig 1.669.

Selvom der er færre tilkendelser i 1. kvartal 2016, så er der ikke nogen klar nedadgående tendens i antallet af tilkendelser set over flere kvartaler.

Næsten lige mange mænd og kvinder søger om førtidspension på det foreliggende grundlag

I 1. kvartal 2014 var 66 procent af ansøgerne om førtidspension på det foreliggende grundlag mænd. 34 procent var kvinder.

I 1. kvartal 2016 var fordelingen mere ligelig mellem kønnene. 52 procent af ansøgerne var mænd, mens 48 procent var kvinder.

Læs mere

Sidst opdateret 13.06.2016