Lidt færre fik førtidspension i første kvartal 2016 end kvartalet før

I 1. kvartal 2016 var der færre tilkendelser af førtidspension end i 4. kvartal 2015. Det viser Ankestyrelsens nye kvartalsstatistik.

I 1. kvartal 2016 fik 1.427 borgere tilkendt førtidspension. I 4. kvartal 2015 var tallet lidt højere, nemlig 1.669.

Selvom der er færre tilkendelser i 1. kvartal 2016, så er der ikke nogen klar nedadgående tendens i antallet af tilkendelser set over flere kvartaler.

Næsten lige mange mænd og kvinder søger om førtidspension på det foreliggende grundlag

I 1. kvartal 2014 var 66 procent af ansøgerne om førtidspension på det foreliggende grundlag mænd. 34 procent var kvinder.

I 1. kvartal 2016 var fordelingen mere ligelig mellem kønnene. 52 procent af ansøgerne var mænd, mens 48 procent var kvinder.

Læs mere

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 17.11.2020

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring