Gå til indhold

Nyheder

Her kan du se alle nyheder fra Ankestyrelsen.

Kommuner får færre bemærkninger fra revisionen

11.09.2014

Ankestyrelsens gennemgang af de kommunale beretninger fra revisorerne for 2012 er nu klar. Gennemgangen viser, at kommunerne får færre bemærkninger fra revisoren i beretningerne.

Nu holder Ankestyrelsen i Aalborg også møder i sager om anbringelse af børn

10.09.2014

Fremover skal børn, forældre og advokater fra Midt- og Nordjylland ikke rejse så langt for at mødes med Ankestyrelsen. Tidligere blev alle møder holdt i København, men Ankestyrelsen i Aalborg holder nu møder i en række børnesager.

Ankestyrelsen offentliggør som noget nyt statistik om blandt andet børnebidrag

03.09.2014

Fremover udsender Ankestyrelsen tal for afgørelser i klagesager på familieområdet. Tallene vil blive opdateret hvert kvartal, og denne gang viser statistikken blandt andet, at over halvdelen af afgørelserne handler om børnebidrag.

Færre borgere under 40 år får nu tilkendt førtidspension

27.08.2014

I andet kvartal 2014 fik færre borgere under 40 år tilkendt førtidspension. Det viser seneste statistik fra Ankestyrelsen.

Færre ansøgninger om handicapbil i 2013

26.08.2014

Årsstatistikken for 2013 viser et fald i antallet af ansøgninger om støtte til køb af handicapbiler.

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen august 2014

05.08.2014

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i tre principielle sager om gensidig forsørgelsespligt og uddannelseshjælp.

Ankestyrelsen København er flyttet

21.07.2014

Fra mandag den 21. juli 2014 er Ankestyrelsen Københavns nye adresse blevet Teglholmsgade 3, 2450 København SV.

Landsret slår fast, at tabt erhvervsevne skyldes fritidsulykke og ikke en arbejdsskade

Fagligt | 09.07.2014

En borger havde både fået en arbejdsskade og kom så ud for en ulykke i fritiden. Ankestyrelsen vurderede, at borgerens tabte erhvervsevne skyldtes fritidsulykken. Det er Vestre Landsret enig i.

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen juli 2014

08.07.2014

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i principielle sager om bl.a. ret til samvær med barn, diabeteskost som merudgift til voksne og erstatning for erhvervsevnetab efter arbejdsskade.

Landsretten slår fast, at Ankestyrelsen skal godkende engangsbetaling efter arbejdsskade

08.07.2014

Et forsikringsselskab kan ikke selv beslutte at udbetale erstatningen efter en arbejdsskade som et engangsbeløb. Det kan kun Ankestyrelsen beslutte, slår Østre Landsret fast.

Ankestyrelsens behandling af Udbetaling Danmarks klagesager i 2013

02.07.2014

En gang om året skal Ankestyrelsen redegøre for sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark. Redegørelsen for 2013 er nu klar.

Antallet af førtidspensioner i 2013 er faldet, efter nye regler er indført

30.06.2014

Der blev tilkendt færre førtidspensioner i 2013, hvor der blev indført nye regler på området.

Rapport om sagsbehandling i Arbejdsskadestyrelsen

30.06.2014

En rapport fra Kammeradvokaten har sat fokus på sagsbehandling i Arbejdsskadestyrelsen. Nogle sager bliver genoptaget. Borgere skal henvende sig til Arbejdsskadestyrelsen, hvis de vil have genoptaget deres sag.

Ankestyrelsen København har fået ny adresse

25.06.2014

Pladsen er blevet for trang i Amaliegade og på Borups Allé og derfor samles Ankestyrelsen København i lokaler på Teglholmsgade 3, 2450 København SV.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4 juni 2014

18.06.2014

Juni måneds nyhedsbrev fortæller om Antidiskriminationsenheden, ældres helbred, tilskud til hjælp i hverdagen, Ankestyrelsens flytning og ændring af ægteskabsloven.

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen juni 2014

13.06.2014

Ankestyrelsen har på et møde i juni 2014 truffet principielle afgørelser i sager om arbejdsskade og merudgifter.

Mød Antidiskriminationsenheden på folkemødet på Bornholm

13.06.2014

Den 13. og 14. juni kan du møde Antidiskriminationsenheden på folkemødet på Bornholm. For i samarbejde med C:NTACT besøger vi blandt andre Institut for Menneskerettigheder, Dansk Blindesamfund og Spejderne i Danmark. I programmet, som du finder i slutningen af denne nyhed, kan du se dato, tid og sted.

Færre borgere overnatter på landets bosteder

11.06.2014

I løbet af de sidste par år er der kommet lidt færre brugere af landets herberger og forsorgshjem. Brugerne overnatter til gengæld flere dage på bostederne, viser den nyeste årsstatistik fra Ankestyrelsen.

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen maj 2014

28.05.2014

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har truffet afgørelse i en række sager om de nye regler på beskæftigelsesområdet.

Fejl i hver fjerde afgørelse om tilskud til hjælp i hverdagen

27.05.2014

Nogle borgere har nedsat funktionsevne. De kan have ekstra udgifter til at klare hverdagsting som vask eller kørsel. Derfor kan de søge om tilskud fra kommunen. Ankestyrelsen har gennemgået en række kommunale afgørelser om tilskud og fundet fejl i næsten hver fjerde.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3 maj 2014

13.05.2014

Maj måneds nyhedsbrev fortæller om hjælp til behandling og psykolog, hjælp til enkeltudgifter, hjemløse, studerende med arbejdsskade i udlandet samt særligt konfliktfyldte sager.

Stop for adoptioner fra Nigeria

29.04.2014

Ankestyrelsens Familieretsafdeling har meddelt AC Børnehjælp, at organisationen ikke længere må formidle adoptioner fra Nigeria. Det skyldes flere oplysninger om situationen i Nigeria.

Uændret antal tilkendelser af førtidspension

25.04.2014

I første kvartal 2014 blev 1.083 personer tilkendt førtidspension. Tallet er på niveau med tallene for de forudgående kvartaler.

Vestre Landsret enig i Ankestyrelsens afgørelse om tabt erhvervsevne

24.04.2014

Ankestyrelsen havde i en konkret sag vurderet, at en mands erhvervsevne efter en arbejdsskade var nedsat med under 15 procent. Den vurdering er både by- og landsretten enige i.

Flere nydanskere består afgangsprøver i dansk og matematik

15.04.2014

Indvandrere og efterkommere klarer sig bedre i skolen end for få år siden. Det viser nye tal fra regeringens nationale integrationsbarometer.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2 april 2014

09.04.2014

April måneds nyhedsbrev fortæller om tab af erhvervsevne, Ligebehandlingsnævnets afgørelser, kommunernes indsats over for unge kriminelle samt sager om virksomhedspraktik og løntilskud.

Det er en arbejdsskade, når en dagplejer kommer til skade under snerydning

08.04.2014

Ankestyrelsen skal i en konkret sag behandle det som en arbejdsskade, når en dagplejer kommer til skade under grusning i forbindelse med snefald. Det har Vestre Landsret slået fast i en dom.

Indvandrere lever længst

07.04.2014

Den nyeste udgave af ”Tal og tendenser” indeholder blandt andet nyheden om, at indvandrere lever længst.

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen april 2014

03.04.2014

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har truffet afgørelse i tre sager om rehabiliteringsplan og samarbejdet mellem rehabiliteringsteamet og kommunen.

Store forskelle på kommunernes succes med at få nydanskere i uddannelse og arbejde

02.04.2014

Nye analyser viser, at der er markant forskel på kommunernes integrationsresultater – selv når der tages højde for kommunernes rammevilkår. Undersøgelserne fokuserer blandt andet på, hvordan nydanskere klarer sig i skolen, på ungdomsuddannelserne og på arbejdsmarkedet.

Sidst opdateret 08.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring