Gå til indhold

Kommuner har svært ved at bruge reglerne om sanktion til borgere på kontanthjælp rigtigt

Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes anvendelse af fire sanktionsbestemmelser over for modtagere af kontant- eller uddannelseshjælp. Undersøgelsen viser blandt andet, at lidt over halvdelen af sagerne ville være blevet ændret, hvis borgeren havde klaget.

Ankestyrelsen har undersøgt, hvordan kommunerne bruger sanktioner overfor modtagere af kontant- eller uddannelseshjælp. Styrelsen har undersøgt 131 sager fra 13 kommuner, hvor kommunen har afgjort, at borgeren skal have en sanktion efter aktivloven.

70 af de 131 sager ville være blevet ændret, hvis borgeren havde klaget over kommunens afgørelse, og Ankestyrelsen havde afgjort sagerne.  

Flest rigtige afgørelser om udeblivelse fra samtale

Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes afgørelser i forhold til fire bestemmelser.

Undersøgelsen viser, at kommunerne har flest rigtige afgørelser om sanktion i sager, hvor borgeren er blevet væk fra en samtale uden rimelig grund. I undersøgelsen var der 78 sager, hvor borgere blev væk fra en samtale. I 31 af de sager var betingelserne for en sanktion opfyldt.

I undersøgelsen var der også 29 sager, hvor borgeren har fået en sanktion for ikke at registrere jobsøgningen i Jobnet. I 22 af de 29 sager kunne kommunen ifølge regler og praksis ikke give borgeren en sanktion. Betingelserne for en sanktion var ikke til stede.

Også i andre sager var betingelserne ikke opfyldt for, at kommunen kunne sanktionere. Det er sager, hvor borgeren får en sanktion af kommunen for ikke at søge job som aftalt eller opfylde pligten om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Der er undersøgt fire sager om sanktion for ikke at søge job og 20 sager om sanktion for ikke at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.  I ingen af disse sager var betingelserne opfyldt for, at kommunen kunne give borgeren en sanktion.

Anbefalinger

På baggrund af undersøgelsen har Ankestyrelsen en række anbefalinger til kommunerne:

  • Kommunen skal sørge for en fyldestgørende vejledning af borgeren, og at denne vejledning er dokumenteret på borgerens sag.
  • Kommunerne bør fortsat være meget opmærksomme på at partshøre borgerne. Partshøring skal ske, før kommunen afgør, at borgeren skal have en sanktion. Kommunen bør også notere borgerens svar på partshøringen, og hvad borgeren har forklaret som årsag til ikke at opfylde hans eller hendes pligt.
  • Kommunen bør tydeligt skrive i afgørelser om sanktion, hvor meget hjælpen bliver sat ned, og hvilken periode nedsættelsen gælder.

Læs hele undersøgelsen og alle Ankestyrelsens anbefalinger

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring