Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2 april 2016

Læs om kassekredit og formue, kontanthjælp og opholdskommune, botilbud, anbringelse på eget værelse og vejledning før en sanktion.

Kassekredit er ikke formue

En kassekredit er ikke formue, når en borger søger om uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse. Det fastslår en ny principafgørelse.

Læs hele artiklen "Kassekredit er ikke formue"

Kontanthjælp og opholdskommune

Det er opholdskommunen, der skal udbetale kontanthjælp til en borger, der opfylder betingelserne. Efter retssikkerhedsloven er det nemlig opholdskommunen, der er handlekommune. I nogle tilfælde er det dog usikkert, hvilken kommune borgeren opholder sig i.

Læs hele artiklen "Kontanthjælp og opholdskommune"

Udvisitering af borgere fra botilbud

Kommunen har mulighed for at udvisitere en borger fra et botilbud, når bestemte betingelser er opfyldt. Det betyder, at kommunen i disse tilfælde godt kan tvinge borgeren til at flytte. Det gælder dog ikke, hvis der er tale om et botilbud efter almenboligloven.

Læs hele artiklen "Udvisitering af borgere fra botilbud"

Anbringelse af unge på eget værelse – et godt alternativ

Både kommunerne og de unge selv ser fordele ved at anbringe unge i egen bolig. Det viser Ankestyrelsens undersøgelse om anbringelse på eget værelse. Undersøgelsen peger også på, at anbringelsesformen kan give problemer med misbrug og ensomhed.

Læs hele artiklen "Anbringelse af unge på eget værelse – et godt alternativ"

Kommunerne har en særlig pligt til at vejlede før en sanktion efter aktivloven

Der er en række generelle og konkrete krav til kommunernes vejledning forud for en sanktion efter aktivloven. Ankestyrelsen oplever, at der kan være tvivl om kravene, og derfor gennemgår vi her de generelle krav og vigtigste huskeregler.

Læs hele artiklen "Kommunerne har en særlig pligt til at vejlede før en sanktion efter aktivloven"


Sidst opdateret 10.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring