Gå til indhold

Endnu flere tilfredsstillende kommunale revisionsberetninger i 2014

Flere af kommunernes revisionsberetninger var tilfredsstillende i 2014 end året før. Det viser Ankestyrelsens årlige gennemgang af beretningerne.

Otte ud af ti af beretningerne fra kommunernes revisorer var ”tilfredsstillende” eller ”ikke helt tilfredsstillende” i 2014. Det er en fremgang i forhold til 2013, viser Ankestyrelsens gennemgang af kommunernes revision for regnskabsåret 2014.

I rapporten gennemgår styrelsen resultaterne af den årlige gennemgang af beretningerne fra revisor i alle landets kommuner. 

Gennemgangen handler om ydelser og tilskud på Social- og Indenrigsministeriets område, hvor kommunerne får refunderet deres udgifter af staten.

I 2014 var der også færre kommuner, hvor revisor havde bemærkninger og/eller forbehold til beretningen.

Læs mere

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring