Gå til indhold

Ankestyrelsen og kommuner mødes om ny praksis for sygedagpenge

De fleste af landets kommuner mødtes i sidste uge med Ankestyrelsen for at tale om ny praksis for sygedagpenge.

De fleste af landets kommuner deltog i sidste uge i tre dialogmøder med Ankestyrelsen. 80 af de 98 inviterede kommuner deltog i møderne. Temaet var den nye praksis på sygedagpengeområdet efter en dom fra Højesteret.

Den 10. september 2015 ændrede Højesteret mange års praksis på sygedagpengeområdet. Det betyder, at nogle borgere kan have ret til sygedagpenge i en længere periode, hvis de har fået stoppet udbetalingen af ydelsen med tilbagevirkende kraft. 

Ankestyrelsen har siden dommen arbejdet med at fastlægge den nye praksis. Det er blandt andet sket i principafgørelser og breve til kommuner og organisationer. Det var denne nye praksis, kommunerne var indbudt til møde om.

På møderne gennemgik Ankestyrelsen konsekvenserne af dommen, og der var stor spørgelyst blandt deltagerne. Der blev blandt andet talt om, hvad den nye praksis betyder for sager, der nu skal behandles på ny.

Mere vejledning på vej

Kommunerne fik også at vide, at Ankestyrelsen er på vej med mere vejledning i håndteringen af sagerne. Dommen betyder nemlig, at styrelsen det næste stykke tid skal tage stilling til konkrete sager og ud fra det fastlægge praksis. Der er blandt andet en principafgørelse på vej, der fastlægger praksis for forældelse af sager, der bliver genoptaget som følge af dommen.

Materialet fra møderne kan ses i linket ovenfor.

Ankestyrelsen vil i løbet af foråret også invitere blandt andet fagforeninger til møde om praksis efter dommen. På møderne vil Ankestyrelsen fortælle om den nye praksis og svare på spørgsmål.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring