Sociale links

Artikel: Første årsstatistik om formelle sagsbehandlingsfejl
Ankestyrelsen har siden sidste år registreret, om førsteinstanserne overholder de formelle regler for sagsbehandling. I 73 procent af sagerne har vi ikke registreret formel kritik.
Artikel: Systematisk registrering af formelle fejl
Ankestyrelsen registrerer nu systematisk formelle fejl i førsteinstansernes afgørelser. Formålet er at tage temperaturen på sagsbehandlingen, sådan at Ankestyrelsen kan gå mere målrettet til opgaven med at hjælpe eksempelvis kommunerne med at få de formelle regler ind på rygraden.
Artikel: Mere fokus på nye oplysninger i klagesager
Ankestyrelsen er nu ekstra opmærksom på pligten til at inddrage nye faktuelle oplysninger i sagsbehandlingen. Det sker efter, at Ombudsmanden har udtrykt tvivl om, vi i tilstrækkelig grad opfyldte de forvaltningsretlige principper.
Artikel: Mere ensartethed, når Ankestyrelsen kritiserer sagsbehandlingen
Selvom Ankestyrelsen stadfæster en afgørelse, sker det ikke sjældent, at vi kritiserer underinstansens sagsbehandling. Et pilotprojekt i Ankestyrelsens Socialafdeling har haft fokus på, hvordan vi formulerer denne kritik og i hvilke tilfælde, vi kritiserer sagsbehandlingen.
Artikel: Hjælp til at skrive en afgørelse
I sommeren 2016 udgav Ankestyrelsen håndbogen ”At skrive en afgørelse”. Her kan sagsbehandlere få en opskrift på at skrive en afgørelse, der er korrekt opbygget, og som de fleste borgere kan forstå.
Artikel: Netværk skal give viden om virkningsfuld integration
Ankestyrelsen er tovholder for et netværk, der arbejder for, at stat og kommuner bliver bedre til at opnå og dele viden om, hvilke integrationsindsatser, der virker – og hvorfor.
Artikel: Direkte dialog med sagsbehandleren
Vejledning og dialog med udgangspunkt i sagsbehandlerens egne sager er blevet positivt modtaget i kommunerne.
Artikel: Ny vejviser for trossamfund
Danske trossamfund har længe ønsket bedre information om, hvilke pligter og rettigheder de har i forhold til dansk lovgivning. Derfor har trossamfund nu fået en samlet indgang til det danske system via Ankestyrelsens hjemmeside.
Om at have eller skaffe oplysninger i en sag
Der skal være de nødvendige oplysninger, før en myndighed kan afgøre en sag. Det er myndigheden ansvarlig for. Myndigheden kan dog i et vist omfang kræve, at borgeren selv skaffer oplysningerne. Denne artikel gennemgår regler og muligheder for sager på social- og beskæftigelsesområdet.
Eksempel fra principafgørelse A-21-06
Eksempel 1 fra artikel om at have eller skaffe oplysninger i en sag.
Viser 41-50 af 1000. Per side 10 20 30 Vis alle
« » 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / ... / 100
Sidst opdateret 17.07.2013