Gå til indhold

Januar 2021

I årets første nummer af Nyt om social kan du læse om krav om begrundelse ved ændring i serviceniveauer, og hvorfor Ankestyrelsen ofte hjemviser sager om personkredsen for dækning af tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter. Læs også om Ankestyrelsens tre strategiske fokusområder og se vores kursuskatalog for 2021.

Krav om begrundelse ved ændring i serviceniveauer
En kommune skal i hver enkelt sag vurdere konkret, om en ændring af kommunens serviceniveauer har betydning for borgerens hjælp og støtte. Kommunen skal altid begrunde det, hvis en borgers hjælp sættes ned eller ophører.

Læs artikel på vores hjemmeside

Ankestyrelsen hjemviser ofte sager om personkredsen for dækning af tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter – hvorfor?
I 2019 hjemviste Ankestyrelsen 30-40 pct. af alle sager om tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til fornyet behandling i kommunen. Disse sager handler ofte om, hvorvidt forældrene er omfattet af den personkreds, der kan få dækket tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter.

Læs artikel på vores hjemmeside

Principmeddelelse 3-19 om praktiske opgaver i en fælles husstand
Det er en fælles opgave for en husstands medlemmer at udføre de praktiske opgaver i hjemmet. Kommunen skal derfor se på husstandens samlede muligheder for at klare disse praktiske opgaver, når der er søgt om praktisk hjælp efter serviceloven. Fordelingen af opgaverne skal ikke ske efter en matematisk model, men efter en konkret vurdering af opgavernes karakter set i forhold til husstandens ressourcer.

Mere om principmeddelelse 3-19

Ankestyrelsen udpeger tre nye strategiske fokusområder
Vi har opdateret vores femårige strategi med tre nye fokusområder: sagsbehandlingstid, kvalitet og åbenhed. Fokusområderne er udpeget på baggrund af input fra vores førsteinstanser, interessenter og samarbejdspartnere.

Læs om Ankestyrelsens strategiske fokusområder

62 nye kurser bidrager til bedre kvalitet i kommunernes sagsbehandling
Ankestyrelsen står nu klar med 62 nye kurser på blandt andet social, beskæftigelses- og arbejdsskadeområdet i 2021. Kurserne er en vigtig del af vores samlede praksiskoordinering, som skal bidrage til at styrke den juridiske kvalitet i førsteinstansernes sagsbehandling.

Læs om Ankestyrelsens praksiskoordinering

Kurser og læring på socialområdet

Vil du vide mere om reglerne og Ankestyrelsens praksis på socialområdet, kan du tilmelde dig ét af vores betalingskurser. Nedenfor finder du et lille udpluk. Vi tilbyder også skræddersyede forløb. Kontakt os på kursus-ast@ast.dk

Merudgifter til voksne, den 2. marts 2021 i København

Merudgifter til voksne, den 17. marts 2021 i Horsens

Kursus om hjælpemidler og forbrugsgoder, den 2. marts 2021 i Horsens

Kursus om hjælpemidler og forbrugsgoder, den 11. marts 2021 i København

Hjælp til forældre til børn med handicap, den 6. oktober 2021 i Horsens

Hjælp til forældre til børn med handicap, den 13. oktober 2021 i København

Se hele vores kursuskatalog for 2021

Følg Ankestyrelsen på LinkedIn

Vidste du, at Ankestyrelsen er på LinkedIn? Her deler vi ud af vores viden fra velfærds- og praksisundersøgelser, holder dig ajour med aktuelle kurser og fortæller om Ankestyrelsen som arbejdsplads.

Følg os på LinkedIn

Sidst opdateret 18.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring