Gå til indhold

Juli 2020

I 'Nyt om børn' får du senest nyt fra og om børneområdet. Du kan bl.a. læse en ny undersøgelse om samarbejdet mellem kommuner og forældre til børn og unge med handicap, og om muligheden for at et barn kan flytte til godkendte adoptanter allerede, når Ankestyrelsen har truffet afgørelse om bortadoption uden samtykke. Og så holder vi dig opdateret på aktuelle kurser og dialogmøder på området. God fornøjelse!

Ny mulighed for at barnet kan flytte til godkendte adoptanter allerede, når Ankestyrelsen har truffet afgørelse om bortadoption uden samtykke - regler om midlertidig placering
Der er indført nye regler for midlertidig placering. Hensigten er at sikre barnets stabilitet i den kommende adoptivfamilie hurtigst muligt.

Læs artikel om nye regler på adoptionsområdet

Forældres mulighed for at få forlænget deres ret til orlov efter barselsloven kan kun bruges, når barnet er indlagt på hospitalet
Vi ser i vores klagesager, at særligt forældre til for tidligt fødte børn ønsker en længere forlængelse af deres orlov, end barselsloven giver mulighed for. Det ser vi, når et barn er født for tidligt og sendes hjem med forældrene efter en indlæggelse på hospitalet. Det kalder hospitalerne ”tilbud om tidligt hjemmeophold”.

Læs artikel om mulighed for at få forlænget orlov

Ankestyrelsens principmeddelelse 8-20 om overvåget samvær - kompetence - børn og unge-udvalget
Principmeddelelsen samler offentliggjort praksis og fastslår: Et barn eller en ung, der er anbragt uden for hjemmet, har ret til samvær og kontakt med forældre og netværk.

Se principmeddelelse 8-20 på Retsinformation

Ankestyrelsens principmeddelelse 7-20 - videreført anbringelse - krav til indstillingen - børnesagkyndig helhedsvurdering - 2 indstillinger
Principmeddelelsen samler offentliggjort praksis og fastslår: Hvis et barn eller en ung har været anbragt uden for hjemmet i mindst 3 år, kan børn og unge-udvalget træffe afgørelse om videreført anbringelse, hvis barnet eller den unge har opnået en så stærk tilknytning til anbringelsesstedet, at det på kortere og længere sigt må antages at være af væsentlig betydning for barnets eller den unges bedste at forblive på anbringelsesstedet.

Se principmeddelelse 7-20 på Retsinformation

Lærerig proces i samarbejde med Ankestyrelsen
Flere korrekte afgørelser, kompetenceudvikling og brugbare tjeklister er nogle af de vigtigste resultater efter Ankestyrelsens læringsforløb i Børnehandicaprådgivningen i Favrskov Kommune.

Mere om samarbejdet med Favrskov Kommune

Ny undersøgelse: Samarbejdet mellem kommuner og forældre til børn og unge med handicap
Vi har i denne undersøgelse spurgt kommuner og forældre om, hvad der kan understøtte et godt samarbejde mellem forældre til børn og ung med handicap og kommunen.

Læs artikel og hent undersøgelsen

Podcast: Når samvær og kontakt afbrydes
I tredje afsnit af ’Ankestyrelsen undersøger’ ser vi nærmere på sager, hvor samvær og kontakt mellem børn og unge og deres forældre bliver afbrudt. Hvad karakteriserer sagerne? Og hvad kan forklare, at der fra 2016 til 2018 har været en stigning i klagesager om afbrydelse af samvær og kontakt?

Lyt til podcasten via vores hjemmeside

Ny udgave af Ankestyrelsens vejledning ”At skrive en afgørelse”
Vi har i Ankestyrelsen opdateret vores vejledning om, hvordan man kan skrive en afgørelse, der opfylder de forvaltningsretlige krav til, hvad en afgørelse skal indeholde.

Hent vejledningen på vores hjemmeside

Ankestyrelsens årsopgørelsen for sagsbehandling 2019
I årsopgørelsen fremgår nøgletal for Ankestyrelsens sagsproduktion i 2019.

Se årsopgørelsen 2019

Kurser og læring
Vil du vide mere om reglerne og Ankestyrelsens praksis på børneområdet? Tilmeld dig ét af vores åbne betalingskurser. Nedenfor har vi samlet et lille udpluk.

Kursus for advokater, der behandler børn og unge-udvalgssager, 12. november i Middelfart


Forældrebetaling og egenbetaling, når børn og unge bliver anbragt uden for hjemmet, 2. september i Horsens

Efterværn og opretholdt anbringelse. Pligt til at hjælpe og mellemkommunal refusion, 1. oktober i Horsens

Sager der behandles i børn og unge-udvalget, 4. november i København

Se alle vores kurser på børne- og familieområdet

Du kan også deltage i vores gratis webinarer eller se en fim af et allerede afholdt webinar.

Se filmene på vores hjemmeside

Sidst opdateret 18.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring