Gå til indhold

Kursus for advokater, der behandler børn og unge-udvalgssager

Få styr på reglerne for sagsbehandlingen i børn og unge-udvalget, Ankestyrelsen og ved domstolene. Få mere viden om undersøgelser af forældrenes kompetencer. Få erfaringsudvekslet med andre advokater som møder i sagerne.
Kurset afholdes online. Kurset er afholdt.
Tidspunkt 12. november 2020
09:00 16:00
Sted Kurset afholdes online
Deltagere
Kurset henvender sig både til advokater og advokatfuldmægtige med erfaring i behandlingen af tvangsfjernelsessager men også til advokater og advokatfuldmægtige, som gerne vil lære området at kende.
Max deltagerantal 30
Kursusnummer 2089
Pris 2.500 kr.
Tilmeldingsfrist 13. oktober 2020
E-mail, kontaktperson
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal
iCal

Indhold

På dagen vil der være juridiske og børnepsykologiske oplæg. Der vil også blive tid til dialog med Ankestyrelsen og mellem deltagerne om de emner som deltagerne ønsker at drøfte.

  • Kravene til forvaltningens indstillinger til børn og unge-udvalget og udvalgets kompetencer i forhold hertil
  • Krav til sagens oplysninger som f.eks. handleplaner og børnesamtaler og betydningen af eventuelle fejl/mangler
  • Kravene til foreløbige afgørelser truffet af børn og unge-udvalgets formand
  • Erfaringer fra sagsbehandlingen i klagesagerne ved Ankestyrelsen og ved domstolene
  • Oplæg om de børnefaglige vinkler, herunder forældrekompetenceundersøgelser og tilknytningsundersøgelser
  • Hvad betyder det, når Ankestyrelsen giver kommunen et pålæg

Kurset vil have fokus på de betingelser, der ligger i serviceloven for en indstilling fra forvaltningen til børn og unge-udvalget om tvangsfjernelse og øvrige tvangsmæssige indgreb under anbringelsen samt udvalgets kompetencer ved behandlingen af indstillingen. Desuden vil det handle om klagesagsbehandlingen i Ankestyrelsen og den efterfølgende behandling, hvis sagen indbringes for retten og disse instansers kompetencer.

Endvidere vil der være oplæg om de børnefaglige vinkler i sagerne, herunder hvad skal en god forældrekompetenceundersøgelse indeholde, og hvordan læser man den samt hvad er forskellen på en sådan undersøgelse og en tilknytningsundersøgelse. Og hvad det betyder, når Ankestyrelsen pålægger kommunen at lave en opdatering af den børnefaglige undersøgelse.

I kurset vil Ankestyrelsen inddrage viden og erfaringer fra konkrete klagesager.

Det får du ud af kurset

Kurset vil omhandle de mest relevante lovbestemmelser på området herunder:

  • Lov nr. 798 af 07.08.2019 om social service, særligt kapitel 11 og 30
  • Lov nr. 826 af 16.08.2019 om retssikkerhed og administration på det sociale område

Du vil få kendskab til reglerne, så du bliver bedre rustet til at håndtere formelle indsigelser og vejlede parterne og optræde professionelt med fokus på de relevante problemstillinger i de konkrete sager, ligesom du vil få en bedre forståelse af de psykologiske undersøgelser, der som oftest indgår i vurderingen af sagerne.

Ankestyrelsen udsteder efterfølgende kursusbevis. Kurset svarer til 6 lektioner á 45 minutter.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig både til advokater og advokatfuldmægtige med erfaring i behandlingen af tvangsfjernelsessager men også til advokater og advokatfuldmægtige, som gerne vil lære området at kende.

Tid og sted

Undervisningen foregår online den 12. november 2020  i tidsrummet 9.00-16.00.

Ankestyrelsen sikrer, at lyd og billede er i orden ved afsendelse. Vi anbefaler, at alle deltager med kablet internetforbindelse og headset. Det er deltagerens ansvar, at udstyret virker.

I god tid inden kurset modtager du praktiske oplysninger om, hvordan du tilgår undervisningen.

Du modtager undervisningsmaterialet elektronisk inden undervisningen.

Undervisere

Jurister i Ankestyrelsen med omfattende viden om området.
Børnesagkyndig psykolog med erfaring fra Ankestyrelsen.

Pris

2.500 kr. (Kursusgebyret er fritaget for moms).

Tilmeldingsfrist

Fristen for tilmelding er 35 dage før kursusstart. Du har dog mulighed for at tilmelde dig senere, hvis der stadig er ledige pladser.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring