Gå til indhold

Nyheder 2022

Nye praksisnotater inden for beskæftigelse og aktivloven

20.12.2022

Ankestyrelsen har offentliggjort to nye praksisnotater. Praksisnotaterne handler om henholdsvis sanktion for udeblivelse fra tilbud og sanktion for manglende meddelelse af sygdom.

Ankestyrelsens julequiz – test din viden

14.12.2022

Hvor godt kender du Ankestyrelsen og vores fagområder? Test din viden i vores jule-quiz, hvor vi også har fundet på lidt svære spørgsmål til de særligt jura-interesserede.

Masser af vedkommende kurser i 2023

14.12.2022

Ankestyrelsen er klar med kursuskataloget for 2023, og du kan allerede nu tilmelde dig en lang række af spændende og højt faglige kurser. Ankechef Henrik Horster fortæller om det væsentlige ved at kende loven og den nyeste praksis, når man arbejder med borgeres retssikkerhed.

Nye praksisnotater inden for serviceloven

13.12.2022

To nye praksisnotater ser på henholdsvis praksis ved forsørgelse af børn i hjemmet og regler og praksis ved borgerstyret personlig assistance (BPA).

Ankestyrelsens webankeskemaer er overgået til en ny løsning

10.12.2022

Den eksisterende Webankeskema-løsning er blevet afløst af en ny løsning, Blanketmotoren. Den nye løsning drives af Erhvervsstyrelsen, og flere myndigheder anvender allerede løsningen i dag til indsendelse af blanketter.

Nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen

06.12.2022

Her kan du se den samlede oversigt over Ankestyrelsens seneste principmeddelelser.

Nyhedsbrev november 2022 fra det kommunale og regionale tilsyn

02.12.2022

I nyhedsbrevet for november kan du læse syv nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen

29.11.2022

Her kan du se den samlede oversigt over Ankestyrelsens seneste principmeddelelser.

Nyt praksisnotat om samvær med anbragte børn

28.11.2022

Praksisnotatet ser nærmere på sager om samvær med anbragte børn.

Nye praksisnotater inden for beskæftigelse og aktivloven

07.11.2022

To nye praksisnotater ser på henholdsvis særlig støtte og rimelig, billigere bolig, og tilbagebetaling af kontanthjælp på grund af indtægter.

Mulighed for genoptagelse af visse sager om posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD)

01.11.2022

Ankestyrelsen har på arbejdsskadeområdet truffet en ny principafgørelse, som ændrer praksis i forhold til vurderingen af de tidsmæssige betingelser for at anerkende PTSD som en ulykke. Ændringen gælder også for sager, som allerede er afgjort.

Nyt praksisnotat om hjælpemidler og forbrugsgoder

28.10.2022

Praksisnotatet ser nærmere på sager om kompressionsstrømper, glukosemåleapparater til personer med diabetes og el-køretøjer.

Ankestyrelsens rolle ved folketingsvalget tirsdag den 1. november 2022

05.10.2022

Folketingsvalget er udskrevet. Læs her om Ankestyrelsens rolle.

Ankestyrelsen ændrer praksis i sager om beregning af boligstøtte

22.09.2022

Baggrunden er, at Ankestyrelsen er blevet opmærksom på, at vi ikke har administreret i overensstemmelse med lovgivningen for så vidt angår sager om genberegning af boligstøtte, når der er tale om, at indkomstregisteret ikke er retvisende for den genberegnede måned. Ankestyrelsen har derfor ændret praksis.

Initiativer skal styrke retssikkerheden for mennesker med handicap

16.09.2022

Ankestyrelsen og Socialstyrelsen sætter nu en række initiativer i gang for at styrke kommunernes sagsbehandling på handicapområdet. Blandt initiativerne er et handicapsagsbarometer, kompetenceudvikling, udvikling af en model for styrket samarbejde og tillid og et styrket tilsyn med kommunerne.

Fejl på supplerende ankeskemaer

15.09.2022

Vores supplerende skema fejler i øjeblikket.

Ny undersøgelse: Brugen af netværksplejefamilier kræver særligt fokus i kommunerne

15.09.2022

Ankestyrelsen har undersøgt ti kommuners erfaring med netværksplejefamilier. Undersøgelsen samler blandt andet op på den praksis, som kommunerne vurderer, fungerer godt i deres arbejde med anbringelser i netværksplejefamilier.

Ankeskemaerne kan nu tilgåes i de senest opdaterede versioner af Chrome og Edge.

19.09.2022

Du kan kun sende sager ind via ankeskemaet, hvis din internet browser (Google Chrome eller Microsoft Edge) er opdateret til den sidste nye version.

Nyt praksisnotat om sanktioner

01.09.2022

Ankestyrelsen har offentliggjort et nyt praksisnotat. Praksisnotatet handler om sanktion efter aktivlovens §§ 36 og 37.

Brug den rigtige browser

26.08.2022

Den 1. september 2022 sikkerhedsopdateres Ankestyrelsens hjemmeside. Det kan betyde, at der kan opstå problemer, hvis man benytter Internet Explorer.

Ny undersøgelse om kommuners oplevelser med samarbejdspartnere i sager om æresrelateret konflikt og negativ social kontrol

22.08.2022

Ankestyrelsen har undersøgt seks kommuners oplevelser med at samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere i sager om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Undersøgelsen viser blandt andet, at rådgiverne i kommunerne generelt oplever, at der er et godt samarbejde om håndteringen af sagerne.

Nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen

10.08.2022

Her kan du se den samlede oversigt over Ankestyrelsens seneste principmeddelelser.

Nye praksisnotater på socialområdet

22.07.2022

Ankestyrelsen har offentliggjort tre nye praksisnotater. Praksisnotaterne handler om personlig og praktisk hjælp, socialpædagogisk støtte og visitering til ældre- og plejeboliger.

Ankestyrelsen ændrer administrativ praksis i forhold til modregning efter aktivlovens § 94, stk. 3

08.07.2022

Ankestyrelsen har ændret sin administrative praksis i forhold til sager om tilbagebetaling på grund af dobbeltforsørgelse efter aktivlovens § 94, stk. 1, og kommunernes opgørelse af tilbagebetalingskravet. Kommunen skal modregne med bruttobeløbet af den allerede udbetalte ydelse i bruttobeløbet af den ydelse, der skal efterbetales.

Nyhedsbrev fra det kommunale tilsyn

01.07.2022

I nyhedsbrevet for juni er der ti nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Nye praksisnotater inden for beskæftigelse og aktivloven

29.06.2022

To praksisnotater ser på henholdsvis særlig støtte og rimelig, billigere bolig og tilbagebetaling af kontanthjælp på grund af indtægter.

Sagsbehandlingstid på voksenhandicap-området

28.06.2022

En ny undersøgelse har fokus på sagsbehandlingstid på voksenhandicapområdet i kommuner og Ankestyrelsen. Den viser bl.a., at særligt sager om kontant tilskud og borgerstyret personlig assistance kan tage lang tid fra borger ansøger, til der ligger en endelige afgørelse.

Både kommuner og unge med handicap oplever forskelle i støtte ved overgang til voksenlivet

27.06.2022

Ny undersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at både kommuner og unge oplever forskelle i støttemuligheder før og efter det fyldte 18. år på handicapområdet. Undersøgelsen viser også, at arbejdet med tilpasning, kontinuitet i støtten og den unges selvstændighed kan understøtte en god overgang til voksenlivet

NemLog-in fejler i øjeblikket

23.06.2022

Det betyder, at det ikke er muligt at tilgå vores ankeskemaer.

Nyt praksisnotat om hjælpemidler

23.06.2022

Praksisnotatet ser nærmere på hjælpemiddelssager om glukosemåleapparater til personer med diabetes og penisproteser til transkønnede mænd.

Sidst opdateret 28.02.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring