Gå til indhold

Masser af vedkommende kurser i 2023

Ankestyrelsen er klar med kursuskataloget for 2023, og du kan allerede nu tilmelde dig en lang række af spændende og højt faglige kurser. Ankechef Henrik Horster fortæller om det væsentlige ved at kende loven og den nyeste praksis, når man arbejder med borgeres retssikkerhed.

Vores kursuskatalog for 2023 tilbyder bl.a. kurser i:

  • Adoption uden samtykke efter adoptionslove
  • Ressourceforløb, fleksjob og førtidspension
  • Beboerindskudslån efter boligstøttelovens regler
  • Skader sket i hjemmet under hjemmearbejde.

Ankechef Henrik Horsters kommentar til kursuskataloget
Vores populære kursuskatalog er klar med kurser på en række af Ankestyrelsens lovområder. Und dig selv et eller flere af vores kurser og bliv stærkere i din sagsbehandling.

Den enkelte borgers retssikkerhed står højt på både den kommunale og den statslige agenda, og i den sammenhæng er det vigtigt, at borgere, der har en sag i det sociale eller beskæftigelsesmæssige system, har tillid til rigtigheden af den afgørelse, de modtager, herunder at den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen er korrekt.

Som øverste administrative klageinstans på social- og beskæftigelsesområdet træffer vi i Ankestyrelsen hvert år en lang række afgørelser. Afgørelser, hvor vi tager stilling til, om kommuner og andre førsteinstanser benytter lovreglerne rigtigt.

Derudover gennemfører vi hvert år en lang række undersøgelser på områderne, hvor vi blandt andet tager ”pulsen” på kvaliteten af den sagsbehandling, der udføres af førsteinstanserne. Det betyder, at Ankestyrelsen har en unik viden og indsigt i den sagsbehandling, der udføres i førsteinstanserne.

Det er den viden og indsigt, der danner grundlaget for vores kurser. Det vil sige, at når du vælger et kursus fra Ankestyrelsen, vælger du at blive undervist af jurister, der selv behandler sager inden for området. Jurister, som er specialister på deres område, og som har en aktuel viden om nyeste praksis.

Det er derfor en stor fornøjelse at kunne sende Ankestyrelsens kursuskatalog for 2023 på gaden, og på den måde medvirke til at dygtiggøre kommunale socialrådgivere og andre interessenter i at træffer juridisk korrekte afgørelser og kunne yde god rådgivning og vejledning til borgere i vanskelige situationer, og således sikre deres retssikkerhed.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på ét eller flere af vores kurser!

Venlig hilsen Henrik Horster

Her kan du se alle kurserne for 2023

Sidst opdateret 14.12.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring