Gå til indhold

Nyt praksisnotat om hjælpemidler og forbrugsgoder

Praksisnotatet ser nærmere på sager om kompressionsstrømper, glukosemåleapparater til personer med diabetes og el-køretøjer.

Ankestyrelsen afgør hvert år op til 1200 kommunale sager på temamøder, hvor beskikkede medlemmer deltager. Til hvert møde laver vi et praksisnotat om det sagsområde eller tema, som behandles.

I dette praksisnotat har vi behandlet sager om hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven, herunder bevilling af kompressionsstrømper, glukosemåleapparater til personer med diabetes og el-køretøjer.

I juni 2022 offentliggjorde Ankestyrelsen en principmeddelelse 20-22, som fastslår ny praksis om kompressionsstrømper som hjælpemiddel. Vi har derfor behandlet en række sager om kompressionsstrømper på mødet for at belyse Ankestyrelsens nye praksis.

I notatet kan du også læse du om betingelserne for bevilling af glukosemåleapparater som hjælpemiddel. Praksis kan du læse mere om i Ankestyrelsens principmeddelelse 30-17. Notatet fortæller også om nogle sager om el-køretøjer efter reglerne om hjælpemidler og forbrugsgoder og principmeddelelse 40-19.

Læs hele praksisnotatet her

Sidst opdateret 28.10.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring