Gå til indhold

Nye praksisnotater inden for serviceloven

To nye praksisnotater ser på henholdsvis praksis ved forsørgelse af børn i hjemmet og regler og praksis ved borgerstyret personlig assistance (BPA).

Ankestyrelsen afgør hvert år op til 1200 kommunale sager på temamøder, hvor beskikkede medlemmer deltager. Til hvert møde laver vi et praksisnotat om det sagsområde eller tema, som behandles.

Vi har for nyligt afholdt temamøder på områder inden for serviceloven. På det ene møde har vi haft fokus på praksis ved forsørgelse af børn i hjemmet, og på det andet har vi set på regler og praksis ved borgerstyret personlig assistance.

Praksis ved forsørgelse af børn i hjemmet
På temamødet om praksis ved forsørgelse af børn i hjemmet har vi behandlet 36 sager, som alle handler om hjælp efter servicelovens regler om merudgifter ved forsørgelsen af børn i hjemmet.
Sagerne indeholder forskellige problemstillinger i forhold til personkredsafgrænsning og tilretning og udmåling af hjælp. I praksisnotatet henviser vi desuden til de principmeddelelser, som er anvendt, når vi har behandlet de konkrete sager.
Læs hele praksisnotatet her.

Borgerstyret personlig assistance
På det andet temamøde har vi afgjort 16 konkrete sager, som handlede om borgerstyret personlig assistance (BPA).
Praksisnotatet fortæller om nogle problemstillinger i relation til BPA-ordninger, blandt andet om de generelle betingelser for at være omfattet af personkredsen til en ordning med borgerstyret personlig assistance.Du kan læse mere herom i principmeddelelse 18-18.
Vi kommer også ind på kravene til borgerens adfærd som arbejdsleder i BPA-ordningen. Præcisering af denne rolle står der mere om i principmeddelelse 21-21. Ligesom vi også kommer ind på problemstillinger som fx udmåling af timer i en ordning med borgerstyret personlig assistance, og om tilbagebetaling.
Læs hele praksisnotatet her.

Sidst opdateret 13.12.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring