Gå til indhold

Mulighed for genoptagelse af visse sager om posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD)

Ankestyrelsen har på arbejdsskadeområdet truffet en ny principafgørelse, som ændrer praksis i forhold til vurderingen af de tidsmæssige betingelser for at anerkende PTSD som en ulykke. Ændringen gælder også for sager, som allerede er afgjort.

I principmeddelelse 33-22 fastslår Ankestyrelsen, at det efter en samlet bevisafvejning er muligt at anerkende PTSD som en ulykke, selvom de første symptomer på PTSD ikke er lægeligt dokumenteret inden for seks måneder efter hændelsen, og selvom diagnosen PTSD ikke er fuldt ud til stede inden for få år. Ved denne vurdering skal der således tages udgangspunkt i de tidsmæssige kriterier, som anvendes ved forelæggelse af sager om PTSD for Erhvervssygdomsudvalget.

Det har hidtil været Ankestyrelsens praksis at afvise at anerkende PTSD som en ulykke, hvis der ikke var lægelig dokumentation for symptomer på PTSD inden for 6 måneder, eller hvis de øvrige tidsmæssige kriterier efter ICD-10 ikke var opfyldt. 

Ankestyrelsens ændrede praksis hviler på den nyeste medicinske viden på PTSD-området, som er tilvejebragt ved den udredningsrapport, som Erhvervssygdomsudvalget bestilte blandt andet som følge af Vestre Landsrets dom af 26. juni 2020 (UfR 2020.3097V)

Ankestyrelsen har aftalt med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), at AES som 1. instans kan genoptage de sager, hvor Ankestyrelsen har truffet den seneste afgørelse. 

Ankestyrelsen har desværre ikke mulighed for selv at finde de relevante sager. Vi beder derfor de berørte borgere om at kontakte AES for at få genoptaget deres sag. 

Det er en betingelse for, at sagen kan genoptages på baggrund af den ændrede praksis, at anerkendelse af PTSD som en ulykke tidligere er afvist på grund af: 

  1. manglende tidsmæssig sammenhæng eller
  2. manglende lægelig dokumentation for symptomer inden for seks måneder efter hændelsen.

Hvis sagen udover manglende tidsmæssig sammenhæng eller manglende lægelig dokumentation også er afvist, fordi belastningen ikke har været tilstrækkelig, vil sagen som udgangspunkt ikke kunne genoptages.

Vi henviser til AES’ hjemmeside for mere information om, hvad du skal gøre, hvis du ønsker, at din sag bliver genoptaget. 

Sidst opdateret 01.11.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring