Gå til indhold

Ankestyrelsen ændrer praksis i sager om beregning af boligstøtte

Baggrunden er, at Ankestyrelsen er blevet opmærksom på, at vi ikke har administreret i overensstemmelse med lovgivningen for så vidt angår sager om genberegning af boligstøtte, når der er tale om, at indkomstregisteret ikke er retvisende for den genberegnede måned. Ankestyrelsen har derfor ændret praksis.

Det har hidtil været Ankestyrelsens praksis, som omtalt i Praksisundersøgelse om afgørelser om genberegning af boligstøtte offentliggjort i april 2021, at når Udbetaling Danmark træffer afgørelse om genberegning af boligstøtte, skal de ikke periodisere opstartsydelser, selv om ydelserne kan henføres til og vedrører flere måneder end udbetalingsmåneden.

Ankestyrelsen har nu genovervejet vores praksis og fortolkning af bekendtgørelse om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte § 4, og har på den baggrund ændret praksis.

Med praksisændringen – som er offentliggjort i principmeddelelse 27-22 – fastslår vi, at en registreret indkomst som hovedregel indgår i opgørelsen af husstandsindkomsten i den måned, hvor indkomsten er registreret som udbetalt og beskattet i Skattestyrelsens indkomstregister.

Hvis boligstøttemodtageren kommer med oplysninger til de indkomster, som Udbetaling Danmark anvender i forbindelse med genberegningen af den månedlige boligstøtte, skal myndighederne foretage en konkret vurdering af, om der er grundlag for at periodisere indkomsten til den måned/de måneder, som indkomsten faktisk vedrører.

Myndighederne skal konkret vurdere, om den registrerede indkomst giver et retvisende billede af borgerens reelle (løbende) indkomst, eller om der er grundlag for at periodisere indkomsten.

Ankestyrelsen har siden december 2021 sat de sager i bero, der vedrører praksisændringen.

Borgere kan kontakte os
Ankestyrelsen har ved en søgning i vores journalsystemer identificeret de borgere, der muligvis kan være berørt af praksisændringen, og vi tager direkte kontakt til de pågældende med nærmere vejledning om, hvordan de skal forholde sig.

Hvis du mener, at spørgsmålet kan være relevant for en afgørelse, der er truffet over for dig, og du ikke hører fra os, kan du kontakte os. Vi vil da tage stilling til, om der er grundlag for at genoptage din sag.

Der kan være sager, hvor et krav er forældet.

Sidst opdateret 22.09.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring