Gå til indhold

Nye praksisnotater inden for beskæftigelse og aktivloven

Ankestyrelsen har offentliggjort to nye praksisnotater. Praksisnotaterne handler om henholdsvis sanktion for udeblivelse fra tilbud og sanktion for manglende meddelelse af sygdom.

Ankestyrelsen afgør hvert år op til 1200 kommunale sager på temamøder, hvor beskikkede medlemmer deltager. Til hvert møde laver vi et praksisnotat om det sagsområde eller tema, som skal behandles.

Vi har for nylig afholdt et temamøde, hvor vi har behandlet sager om sanktioner efter aktivloven.

Det første nye praksisnotat handler om aktivlovens § 36 om sanktion for udeblivelse fra tilbud. I praksisnotatet kan du læse om, hvornår en borger kan sanktioneres for at udeblive fra tilbud, herunder rimelige grunde til at udeblive fra tilbud.

Læs notatet her

Det andet nye praksisnotat handler om aktivlovens § 39, stk. 1, nr. 4, om sanktion for manglende meddelelse af sygdom. I praksisnotatet kan du blandt andet læse, hvem man skal sygemelde sig til, når man er i tilbud og ikke kan møde på grund af sygdom. Du kan også læse om vores nye principmeddelelse 42-22.

Læs notatet her

Læs principmeddelelse 42-22 her

Husk også at tilmelde dig nyhedsbreve fra Ankestyrelsen, så du kan holde dig opdateret.

Sidst opdateret 20.12.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring