Gå til indhold

Nyt praksisnotat om samvær med anbragte børn

Praksisnotatet ser nærmere på sager om samvær med anbragte børn.

Ankestyrelsen afgør hvert år op til 1200 kommunale sager på temamøder, hvor beskikkede medlemmer deltager. Til hvert møde laver vi et praksisnotat om det sagsområde eller tema, som behandles.

I dette praksisnotat har vi beskrevet sager om samvær med anbragte børn efter servicelovens § 71.

Vi afgør årligt 300-400 sager om samvær med anbragte børn, og vi har afholdt temamødet for at belyse Ankestyrelsens praksis.

I notatet kan du læse om kommunens ret og pligt til at sætte rammerne for samværet, samt om kendetegn ved sager om samvær med anbragte børn.

Læs hele praksisnotatet

Sidst opdateret 28.11.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring