Gå til indhold

Nyhedsbrev nr. 2 / 2017

Nyhedsbrevet indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2017

Sag nr. 1: Hjemvisning af et påbud om at sikre mod risikoen for vold ved arbejdet med to konkrete beboere på et bosted i de situationer, hvor de ansatte er uden mulighed for at få hurtig og effektiv hjælp

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste et påbud om at sikre mod risikoen for vold ved arbejdet med to konkrete beboere på et bosted, da det var uklart, om der på tidspunktet for Arbejdstilsynets besøg var en risiko for vold og trusler om vold, så der kan træffes afgørelse om, at risikoen på tilsynstidspunktet ikke var forebygget tilstrækkeligt.

Sag nr. 2: Fastholdelse af afgørelse om at reglerne om ventilation på et gangareal og et kontor på et bosted, hvor der ryges, var overtrådt

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt en afgørelse uden handlepligt, om at reglerne om ventilation var overtrådt, da de ansatte var udsat for tobaksrøg, når de opholdt sig på et gangareal og på et kontor, da der var en markant lugt af tobaksrøg i gangarealet og på kontoret på 1. sal, samt at der var tydelige røgtåger i gangarealet, og der ikke var opsat ventilationsanlæg, og selv om der blev åbnet vinduer, var der lugt af tobaksrøg og røgtåger.

Sag nr. 3: Fastholdelse af påbud om at en virksomhed skulle sikre at en ansat anvendte værnefodtøj

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om brug af værnefodtøj, da der var risiko for, at den ansatte kom til skade med fødderne, da den ansatte ikke bar værnefodtøj under ophold på byggepladsen og under arbejdet med at flytte bukkestilladsdele.

Sag nr. 4: Fastholdelse af påbud om at en virksomhed straks skulle sikre mod faren for gennemstyrtning ved oplægning af tagplader

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om at en virksomhed straks skulle sikre effektivt mod gennemstyrtning ved arbejde med oplægning af tag bølgeplader, idet virksomhedens indehavere havde arbejdet med at lægge nyt tag på en bygning med rygningshøjde på mindst 5 meter, uden der var truffet foranstaltninger til sikring mod gennemtrædning, trods leverandøren havde oplyst, at pladerne først var sikre, når taget var færdigmonteret.

Afgørelserne kan læses i deres helhed i Retsinformation.

Søgning på afgørelser i Retsinformation

Afgørelserne kan søges i Retsinformation ved at :

Søge på afgørelser og under udvidet søgning søge på Beskæftigelsesministeriet (Ressort for arbejdsmiljøloven, hvorunder AMK hører) og søge på nævnets journalnummer, som står nederst i Nyhedsbrevets Pdf - udgave.

Afgørelser kan først søges, når de er frigivet på Retsinformation.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent, souschef Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

HENT HELE NYHEDSBREVET

Nyhedsbrev Nr. 2 /2017 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf) 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring