Gå til indhold

Nyhedsbrev nr. 10 / 2017

Nyhedsbrevet indeholder resuméer af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i november 2017.

Sag nr. 1: Hjemvisning af påbud om at sikre tilstrækkelig instruktion i at udføre arbejdet med revision af 10kV el- transformatorstation

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste et påbud til en virksomhed om straks at sikre tilstrækkelig instruktion i at udføre arbejdet med revision af transformerstation, så arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssig fuldt forsvarligt, da det var klart, om de ansatte havde modtaget tilstrækkelig instruktion i arbejdet.

Sag nr. 2: Fastholdelse af påbud om at sikre velfærdsforanstaltninger på en byggeplads, herunder toilet, spiserum og håndvask med rindende varmt og koldt vand.

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om, at en virksomhed straks skulle sikre, at der på en byggeplads er toilet, spiserum og håndvask med rindende varmt og koldt vand, idet Arbejdstilsynet ved et tilsynsbesøg fik oplyst, at der var ca. 2,5 km til nærmeste tank/supermarked, hvor den ansatte kunne komme på toilettet, ligesom de ansatte i nogle af firmabilerne havde en dunk med vand til håndvask, og de ansatte sad og spiste i bilerne.

Sag nr. 3: En virksomhed som fik en afgørelse om at sikre ansatte mod ulykkesfare ved at udføre arbejde med betonstøbning på motorvejsbro var rette modtager, og afgørelsen blev fastholdt

 Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at en virksomheden var rette modtager af en afgørelse uden handlepligt og fastholdt afgørelsen, hvorefter virksomheden havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om at sikre de ansatte mod ulykkesfare ved udførelse af arbejde med betonstøbning på motorvejsbro.

Sag nr. 4: Fastholdelse af påbud om at arbejdet med to typer trucks med forskellig højde planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud om, at arbejdet med to typer trucks med forskellig højde på lager planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt, idet arbejdet, hvor den ene truck ikke kunne køre gennem portene i enderne på virksomhedens lagerhal, ikke var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Søgning på afgørelser i retsinformation

Afgørelserne kan søges i retsinformation ved at :

Søge på afgørelser og under udvidet søgning søge på Beskæftigelsesministeriet (Ressort for arbejdsmiljøloven, hvorunder AMK hører) og søge på nævnets journalnummer, som står nederst i Nyhedsbrevets Pdf - udgave.

Afgørelser kan først søges, når de er frigivet på Retsinformation.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

HENT HELE NYHEDSBREVET

Nyhedsbrev Nr. 10 /2017 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf) 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring