Gå til indhold

Nyhedsbrev nr. 7 / 2017

Nyhedsbrevet indeholder resuméer af otte udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2017.

Sag nr. 1: Hjemvisning af påbud om at sikre, at kontorer og medicinrum kan anvendes som forsvarlige sikkerhedsområder

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste et påbud om at sikre, at kontorer og medicinrum kan anvendes som forsvarlige sikkerhedsområder, idet det var uklart, hvad der har givet påbud om, da påbuddet efter sin ordlyd drejer sig om, at det skal sikres "at kontorer og medicinrum kan anvendes som forsvarlige sikkerhedsområder", hvilket er et metodepåbud, som der ikke er hjemmel til at kræve, når det er oplyst, at alle på arbejdsstedet i en faresituation kan komme i sikkerhed i det fri.

Sag nr. 2: Uklarhed om partshøring medførte ikke at et påbud om at anvende tekniske hjælpemidler ved løft af 33 kg tunge fliser var ugyldigt

Arbejdsmiljøklagenævnet fandt ikke Arbejdstilsynets afgørelse ugyldig, selvom det var uklart, om der er foretaget en tilstrækkelig partshøring og fastholdt påbud om straks skulle sikre, at de ansatte bruger egnede tekniske hjælpemidler til at løfte fliser.

Sag nr. 3: Fastholdelse af påbud om at sikre mod at styrte 3,5 meter ned fra et borehoved i en tunnel

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om straks at skulle sikre mod nedstyrtning ved fronten af borehoved i tunnel, da en ansat arbejdede og færdedes i 3,5 meters højde 0-1 meter fra kanten af et borehoved, hvor der langs siden var åbenstående huller, og der ikke var etableret foranstaltninger til sikring mod nedstyrtning.

Sag nr. 4: Hjemvisning af påbud om at sikre forsvarlige løft af skiltefødder trods Arbejdstilsynet havde foretaget en tilstrækkelig partshøring

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at Arbejdstilsynet havde foretaget en tilstrækkelig partshøring af en virksomhed, men hjemviste påbud om straks at sikre, at arbejdet med løft af skiltefødder planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da virksomheden havde præciseret, at det alene var små skiltefødder med en vægt på under 9 kg, der kan blive håndteret som enkeltmandsløft.

Sag nr. 5: Fastholdelse af påbud om at sikre at hudkontakt med epoxymaling undgås ved korrekt tilrettelæggelse og udførelse af arbejdet

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om at sikre, at hudkontakt med epoxymaling undgås ved korrekt tilrettelæggelse og udførelse af arbejdet, idet Arbejdstilsynet havde konstateret, at to ansatte, som lige var blevet færdige med at sprøjtemale en olietank med epoxymaling og skulle rengøre materiel og rydde op, havde epoxymaling på arbejdstøj og sko, samt uden på og inde i sikkerhedshjelmene, hvilket medfører, at de ansatte kan få hudkontakt med epoxymalingen.

Sag nr. 6: Fastholdelse af påbud om at iværksætte nødvendig psykisk førstehjælp efter traumatiske hændelser i forbindelse med, at en trailercontainer havarerede

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om straks at iværksætte nødvendig førstehjælp efter traumatisk hændelse, hvor tanktrailer havarerede, da en ansat der havde været involveret i ulykken, hvor en tanktrailer havarerede, ikke havde fået fornøden psykisk førstehjælp.

Sag nr. 7: Fastholdelse af et påbud om at sikre brug af egnede tekniske hjælpemidler ved løft af 20 – 26 kg tunge postpakker

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om straks at sikre, at de ansatte bruger egnede tekniske hjælpemidler, når de løfter postpakker, der vejer mellem 20 og 26 kg, da håndteringen forgik i ¾ arms afstand, og der blev løftet med udstrakte arme og foroverbøjet ryg, og håndteringen foregik i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger.

Sag nr. 8: Fastholdelse af et påbud om at bruge egnede personlige værnemidler, som giver den tilsigtede beskyttelse af hænderne ved rengøringsarbejde

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om, at der straks skulle anvendes egnede personlige værnemidler, som giver den tilsigtede beskyttelse ved rengøringsarbejde, da en ansat beskæftiget med rengøring, udførte rengøring med fiberklude og sæbevand uden brug af handsker.

Søgning på afgørelser i retsinformation

Afgørelserne kan søges i retsinformation ved at :

Søge på afgørelser og under udvidet søgning søge på Beskæftigelsesministeriet (Ressort for arbejdsmiljøloven, hvorunder AMK hører) og søge på nævnets journalnummer, som står nederst i Nyhedsbrevets Pdf - udgave.

Afgørelser kan først søges, når de er frigivet på Retsinformation.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent, souschef Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

HENT HELE NYHEDSBREVET

Nyhedsbrev Nr. 7 /2017 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf) 


Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring