Gå til indhold

Nyhedsbrev nr. 4 / 2017

Nyhedsbrevet indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i april 2017

 

Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om straks at sikre at en bukkemaskine anvendes sikkerhedsmæssig fuldt forsvarligt

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om, at en virksomhed straks skulle sikre, at en bukkemaskine anvendes sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet bukkemaskinen på tidspunktet for en arbejdsulykke ikke blev anvendt sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da den brugte sin højre hånd til at fastholde to emner, og hans handske kom i klemme i bukkemaskinen, hvorved han fik klemt sin højre tommelfinger.


Sag nr. 2: Hjemvisning af påbud om at forebygge risikoen for vold i arbejdet på et botilbud

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste Arbejdstilsynets påbud om at forebygge risikoen for vold i arbejdet på et botilbud, da der kun var oplysninger på sagen om risikoen for vold mod de ansatte fra en bestemt beboer, selv om påbuddet drejede sig om alle beboere, og at oplysninger om, at en beboer er lydsensibel og har udadreagerende adfærd, ikke alene er tilstrækkelig til at fastslå, at de iværksatte forebyggende tiltag ikke var tilstrækkelige.


Sag nr. 3: Fastholdelse af påbud om straks at sikre at fejlsøgning på en lastbil udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om straks at sikre, at fejlsøgning på en lastbil skal udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da der ikke var nærmere procedurer/retningslinjer for fejlsøgning på virksomhedens lastbiler, hvorved der var sket en arbejdsulykke, hvor en ansat under fejlsøgning på en lastbil fik trykluft i et øje.

Sag nr. 4: Fastholdelse af påbud om at en virksomhed straks skulle sikre, at de ansatte har klasse 3 refleksbeklædning til rådighed ved vejarbejde

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om straks at sikre, at en virksomheds ansatte havde klasse 3 refleksbeklædning til rådighed, og at dette anvendes ved vejarbejde, da der ved vejarbejdet var en betydelig risiko for de ansattes sikkerhed, da arbejdet blev udført i et kryds, der var beliggende i trafikvejsområde, og en ansat arbejdede og færdedes uden for de opsatte kegler ude på vejen, og at arbejdet delvist blev foretaget knæliggende og delvist stående.

Sag nr. 5: Fastholdelse af påbud om at en søjleboremaskine kan anvendes forsvarligt uden utilsigtet at kunne komme i kontakt med maskinens remtræk

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om straks at sikre, at en virksomheds søjleboremaskine i virksomhedens træværksted kan anvendes sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det skal sikres, at man ikke utilsigtet kan komme i kontakt med søjleboremaskinens remtræk, når maskinen er i drift.

Afgørelserne kan læses i deres helhed i Retsinformation.

Søgning på afgørelser i Retsinformation

Afgørelserne kan søges i Retsinformation ved at :

Søge på afgørelser og under udvidet søgning søge på Beskæftigelsesministeriet (Ressort for arbejdsmiljøloven, hvorunder AMK hører) og søge på nævnets journalnummer, som står nederst i Nyhedsbrevets Pdf - udgave.

Afgørelser kan først søges, når de er frigivet på Retsinformation.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent, souschef Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

HENT HELE NYHEDSBREVET

Nyhedsbrev Nr. 4 /2017 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf) 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring