Gå til indhold

Nyhedsbrev nr. 9/2017

Nyhedsbrevet indeholder resuméer af 6 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i oktober 2017.


Sag nr. 1: Arbejdsmiljøklagenævnet havde kompetence til at behandle klage fra en autoriseret arbejdsmiljørådgiver over, at Arbejdstilsynet ikke accepterede en undersøgelsesrapport og hjemviste sagen til ny behandling hos Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljøklagenævnet har kompetence til at behandle en klage fra en rådgivervirksomhed over, at Arbejdstilsynet over for en virksomhed ikke havde accepteret en tilbagemelding med en undersøgelsesrapport om psykisk arbejdsmiljø og traf afgørelse om, at klagen blev behandlet, selvom lovens 4 ugers klagefrist var overskredet, hvorefter nævnet hjemviste sagen til ny behandling hos Arbejdstilsynet.

Sag nr. 2: Fastholdelse af påbud om at sikre at løft af kasser på lager planlægges, tilrettelægges og udføres, så den samlede daglige løftemængde er sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at sikre at arbejdet med løft af kasser med varer i virksomhedens lagre planlægges, tilrettelægges og udføres, så det med hensyn til den samlede vægt pr. ansat er sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da en enkelt ansat i et lager løftede fra 3.344 til 4.830 kg i ¾ arms afstand og fra 149 til 215 kg i underarms afstand dagligt, samt at en enkelte ansat i et andet lager løftede fra 6.826 til 7.446 kg i ¾ arms afstand og fra 66 til 72 kg i underarmsafstand dagligt.

Sag nr. 3: Fastholdelse af påbud om straks at sikre afgrænsning og opmærkning af epoxyområder på en byggeplads, så andre ansatte ikke udsættes for sundhedsfarlig påvirkning

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om, at en virksomhed straks skulle sikre afgrænsning og opmærkning af epoxyområder, således at andre ansatte ikke opholder sig så nær, at de udsættes for sundhedsfarlig påvirkning på byggepladsen, der ved en blandeplads med epoxyprodukter, som ansatte fra virksomheden var ved at etablere, ikke ved afgrænsning og skiltning fremgik, hvor arbejde med epoxy foregik.

Sag nr. 4: Fastholdelse af afgørelse om at en virksomhed havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningen om at forebygge risiko for psykisk vold og trusler om vold i arbejdet med en beboer på et botilbud

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt en afgørelse om, at en virksomhed havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om at forebygge risikoen for psykisk vold og trusler om vold i arbejdet med en beboer på botilbuddet, da der var en risiko for psykisk vold og trusler om vold i forbindelse med arbejdet på botilbuddet, og at det ikke var forebygget tilstrækkeligt op til ulykkestidspunktet.

Sag nr. 5: Arbejdsmiljøklagenævnet fandt en entreprenørvirksomhed rette modtager af et påbud og fastholdt påbuddet om at sikre at virksomhedens ansatte kunne færdes forsvarligt på stilladsdæk

Arbejdsmiljøklagenævnet fandt en virksomhed rette modtager af et strakspåbud om at sikre, at virksomhedens kunne færdes forsvarligt på stilladsdæk i et trappetårn i forbindelse med færdsel til og fra tag på byggepladsen, idet Arbejdstilsynet fik oplyst, at ansatte fra virksomheden arbejdede på stilladset.

Sag nr. 6: Fastholdelse af afgørelse uden handlepligt om at en virksomhed havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om, at arbejde med stoffer og materialer skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse uden handlepligt om, at virksomheden havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om, at arbejde med kemiske stoffer og produkter skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt - herunder at der ikke sker sammenblanding af stoffer eller produkter, der kan medføre farlige reaktioner.

Søgning på afgørelser i retsinformation

Afgørelserne kan søges i retsinformation ved at :

Søge på afgørelser og under udvidet søgning søge på Beskæftigelsesministeriet (Ressort for arbejdsmiljøloven, hvorunder AMK hører) og søge på nævnets journalnummer, som står nederst i Nyhedsbrevets Pdf - udgave.

Afgørelser kan først søges, når de er frigivet på Retsinformation.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

HENT HELE NYHEDSBREVET

Nyhedsbrev Nr. 9 /2017 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf) 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring