Gå til indhold

Nyhedsbrev nr. 8 / 2017

Nyhedsbrevet indeholder resuméer af 6 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2017.

 

Sag nr. 1 : Fastholdelse af påbud om at sikre at undervisningspligtige unge ikke arbejder i farlig nærhed af maskiner

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud til en virksomhed om at sikre, at undervisningspligtige unge ikke arbejder i farlig nærhed af maskiner, når de udfører rengøringsopgaver i virksomhedens produktionshaller, da arbejde ved maskiner som fræser, båndpudser, svejseapparater, metalsav, søjleboremaskiner mm. ikke kan sidestilles med ufarlige husholdningsmaskiner, som er nævnt i reglerne.

Sag nr. 2: Fastholdelse af påbud om at sikre at ansatte ikke opholder sig så nær arbejdet med nedtagning af asbestholdige skifereternitplader

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en virksomhed straks skulle sikre, at ansatte på et tag ikke opholder sig så nær arbejdet med nedtagning af asbestholdige skifereternitplader, at de udsættes for sundhedsskadelig påvirkning fra asbest.

Sag nr. 3: En virksomhed var rette modtager af et påbud om at foretage rengøring af spiserum samt toilet

Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at en virksomhed var rette modtager af et påbud om at foretage rengøring af spiserum samt toilet og fastholdt påbuddet om, at virksomheden straks skulle foretage rengøring af spiserum samt toilet, da Arbejdstilsynet ved et tilsynsbesøg havde konstateret, at der var rod og snavset i virksomhedens spiserum og toilet.

Sag nr. 4: Arbejdstilsynet havde foretaget tilstrækkelig høring inden afgivelse af påbud om straks at sikre at sprøjteflasker med fortyndere kunne identificeres

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at Arbejdstilsynet havde foretaget en tilstrækkelig høring forud for et påbud om straks at sikre at sprøjteflasker med fortyndere kan identificeres og fastholdt påbuddet og rektionen i form af strakspåbud, da der var risiko for, at de ansatte kommer alvorligt til skade med en fortynder, der er faremærket kronisk sundhedsskadelig, da der på ingen af flaskens sider var angivelse af indholdet i sprøjteflasken.

Sag nr. 5: Fastholdelse af påbud om at sikre, at der ikke indtages mad eller drikkevarer, hvor der arbejdes med metallisk bly eller blyforbindelser samt kræftfremkaldende stoffer

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om at sikre, at der ikke må indtages mad eller drikkevarer, hvor der arbejdes med metallisk bly eller blyforbindelser samt kræftfremkaldende stoffer og materialer, men ophævede den del af afgørelsen, som drejede sig om at sikre, at de ansatte ikke udsættes for unødige påvirkninger fra de nævnte stoffer og materialer.

Sag nr. 6: Ophævelse af påbud om at sikre at en arbejdsplads ved indskrivning indrettes med passende arbejdsbord

Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede et påbud om at sikre, at en arbejdsplads indrettes med passende arbejdsbord, så den ansatte kan udføre arbejdet forsvarligt, da Arbejdstilsynet i begrundelsen for påbuddet havde lagt vægt på, at den ansatte arbejder med fastlåste arbejdsstillinger for benene ca. halvdelen af sit daglige arbejde, hvilket virksomheden oplyste ikke var korrekt.

Søgning på afgørelser i retsinformation

Afgørelserne kan søges i retsinformation ved at :

Søge på afgørelser og under udvidet søgning søge på Beskæftigelsesministeriet (Ressort for arbejdsmiljøloven, hvorunder AMK hører) og søge på nævnets journalnummer, som står nederst i Nyhedsbrevets Pdf - udgave.

Afgørelser kan først søges, når de er frigivet på Retsinformation.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

HENT HELE NYHEDSBREVET

Nyhedsbrev Nr. 8 /2017 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf) 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring