Gå til indhold

Nyhedsbrev nr. 11 / 2017

Nyhedsbrevet indeholder resuméer af 6 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i december 2017.

Sag nr. 1: Fastholdelse af afgørelse om at sikre at løft af patienter på bårer ved planlagte kørsler planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt en afgørelse om, at arbejdet med løft af patienter på bårer i forbindelse med planlagte kørsler planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt med den præcisering, at risikoen ved løft af patienter på bårer skal undgås ved hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet.

Sag nr. 2: Hjemvisning af påbud om at sikre at unge under 18 år ikke udfører arbejde med udbedring af driftstop på flaskeautomater

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste et påbud til en virksomhed om straks at sikre, at unge under 18 år ikke foretager udbedring af driftsstop på flaskeautomater ved tilgang til maskinen gennem en låge, da Arbejdstilsynet ikke konkret havde beskrevet, hvori den sikkerhedsmæssige risiko ved arbejdet består.

Sag nr. 3: Fastholdelse af et strakspåbud om at sikre, at ansatte uden asbestuddannelsescertifikat ikke befinder sig, hvor der asbestsaneres

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud til en virksomhed om straks at sikre, at ansatte uden asbestuddannelsescertifikat ikke befinder sig i et område, hvor der asbestsaneres.

Sag nr. 4: Fastholdelse af påbud om at sikre at ansatte, som har været udsat for traumatiske hændelser, får psykisk førstehjælp

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om, at det straks skulle sikres, at ansatte, som har været ude for traumatiske hændelser, får psykisk førstehjælp, da Arbejdstilsynet ved et tilsynsbesøg på en byggeplads fik oplyst, at virksomheden ikke umiddelbart efter en ulykke, hvor en ansat blev udsat for elektrisk stød, traf foranstaltninger til at sikre, at de ansatte fik fornøden psykisk førstehjælp.

Sag nr. 5: Hjemvisning af et påbud om at faldsikringsudstyr kun må vælges, hvis kollektiv beskyttelse fx rækværk ikke kan anvendes

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste en sag om, hvorvidt en virksomhed var rette modtager af et påbud om straks at sikre, at faldsikringsudstyr udelukkende vælges til arbejdsopgaver, hvor sikkerhedsforanstaltninger til kollektiv beskyttelse, fx rækværk, skærme og net ikke med rimelighed kan anvendes, da det var uklart, hvorvidt virksomheden havde påtaget sig arbejdsgiveransvaret.

Sag nr. 6: Hjemvisning af påbud om at sikre tilstrækkelige flugtveje i en butik

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste et påbud om, at en butik skulle sikre tilstrækkelige flugtveje, så alle på arbejdsstedet i en faresituation kan komme i sikkerhed i det fri eller til et sikkerhedsområde, da nævnet fandt det uklart, om flugtvejene var uforsvarlige, og det var oplyst, at brandmyndigheden havde accepteret afspærring af en eksisterende dør.

Søgning på afgørelser i retsinformation

Afgørelserne kan søges i retsinformation ved at :

Søge på afgørelser og under udvidet søgning søge på Beskæftigelsesministeriet (Ressort for arbejdsmiljøloven, hvorunder AMK hører) og søge på nævnets journalnummer, som står nederst i Nyhedsbrevets Pdf - udgave.

Afgørelser kan først søges, når de er frigivet på Retsinformation.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

HENT HELE NYHEDSBREVET

Nyhedsbrev Nr. 11 /2017 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf) 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring