Gå til indhold

Nyhedsbrev nr. 3 /2017

Nyhedsbrevet indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2017

Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at et wirehejs skulle tages ud af drift på grund af en fejl eller skade, som kunne have sikkerhedsmæssig betydning

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud om, at en virksomhed straks skulle sikre, at wirehejs tages ud af drift ved fejl eller skade, der kan betyde, at wirehejsets sikkerhed ikke fungerer efter hensigten, idet lastbilens wirehejs blev anvendt af en af virksomhedens ansatte, selvom virksomhedens daglige leder og ejer en uge forinden havde fået besked fra en anden ansat om, at wirehejset var gået i stykker.

Sag nr. 2: Hjemvisning af påbud om straks at sikre trykflasker mod at vælte

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste et påbud om straks at sikre trykflasker mod at vælte, da det var uklart, på hvilket grundlag Arbejdstilsynets påbud var afgivet, da Arbejdstilsynet ikke havde henvist til de regler, hvor der stilles krav om at sikre trykflasker mod at vælte.

Sag nr. 3: Fastholdelse af påbud om at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger for kemiske produkter

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud til en virksomhed om at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger for klor og rensebenzin, da der i virksomheden ikke var udarbejdet arbejdspladsbrugsanvisninger for arbejdet med disse produkter, som er klassificeret som farlige efter de regler, der er fastsat af Miljø- og Energiministeriet om klassificering.

Sag nr. 4: Fastholdelse af påbud om at forebygge risikoen for vold ved transport af passagerer med bus

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om, at et busselskab skulle forebygge risikoen for vold, som er relateret til arbejdet med transport af passagerer, da busselskabet ikke i tilstrækkelig grad sikrede, at chaufførerne handler hensigtsmæssigt i en situation med risiko for vold.

Sag nr. 5: Ophævelse af påbud om at sikre ansatte mod sundhedsskadelige påvirkninger fra vejrliget

Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede Arbejdstilsynets påbud om at sikre, at ansatte ikke udsættes for sundhedsskadelige påvirkninger fra vejrliget på en byggeplads, da Arbejdstilsynet ikke i tilstrækkelig grad havde godtgjort, at virksomheden skulle arbejde i mere end 3 dage i bygningen på byggepladsen.

Afgørelserne kan læses i deres helhed i Retsinformation.

Søgning på afgørelser i Retsinformation

Afgørelserne kan søges i Retsinformation ved at :

Søge på afgørelser og under udvidet søgning søge på Beskæftigelsesministeriet (Ressort for arbejdsmiljøloven, hvorunder AMK hører) og søge på nævnets journalnummer, som står nederst i Nyhedsbrevets Pdf - udgave.

Afgørelser kan først søges, når de er frigivet på Retsinformation.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent, souschef Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

HENT HELE NYHEDSBREVET

Nyhedsbrev Nr. 3 /2017 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf) 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring