Gå til indhold

Nyhedsbrev nr. 1/2017

Nyhedsbrevet indeholder resume af tre udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017

Herunder kan du læse resuméer af sagerne. Hele sagsfremstillingen finder du i pdf’en her: Nyhedsbrev nummer 1/2017 fra Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf) 

Sag nr. 1: Hjemvisning af påbud til en projekterende om at det i et projekt om støbning af beton skulle sikres, at arbejdsmiljøreglerne kunne overholdes ved projektets gennemførelse

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste spørgsmålet, om den projekterende var rette modtager og påbud om, at en projekterende med sine angivelser i projektet skulle sikre, at reglerne i arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes i forbindelse med projektets gennemførelse, da nævnet fandt det uklart, hvorvidt den projekterende virksomhed havde overtrådt reglerne, ligesom sagen ikke var tilstrækkelig oplyst om, hvorvidt der er tale om en ukompliceret støbeopgave.

Sag nr. 2: Hjemvisning af afgørelse med afslag på dispensation fra reglen om brug af friskluftsforsynet åndedrætsværn med helmaske ved arbejde med kodenummererede produkter


Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste Arbejdstilsynets afslag på at dispensere fra kravet om, at der ved malearbejdet skal anvendes friskluftforsynet åndedrætsværn med helmaske, da sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes afgørelse om dispensation for brug af friskluftforsynet åndedrætsværn ved malerarbejde i virksomheden, da Arbejdstilsynet ikke har forholdt sig til, hvorvidt der foreligger særlige forhold, der kan tillade afvigelser fra reglerne om kodenummererede produkter.

Sag nr. 3: Ophævelse af påbud om at der på en byggeplads skal etableres elevator til steder, hvor der i mere end 2 måneder foregår arbejde i en højde af mere en 25 meter


Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede påbud om at sikre, at der etableres elevator på byggepladsen og ophævede påbud om, at virksomheden skulle sørge for, at det er afgrænset hvor, samt hvornår på byggepladsen, der vil være flere virksomheder beskæftiget samtidigt.

Afgørelserne kan læses i deres helhed i Retsinformation.

Søgning på afgørelser i Retsinformation

Afgørelserne kan søges i Retsinformation ved at :

Søge på afgørelser og under udvidet søgning søge på Beskæftigelsesministeriet (Ressort for arbejdsmiljøloven, hvorunder AMK hører) og søge på nævnets journalnummer, som står nederst i Nyhedsbrevets Pdf - udgave.

Afgørelser kan først søges, når de er frigivet på Retsinformation.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent, souschef Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring