Gå til indhold

Nyhedsbrev Nr. 1 / 2016 - Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse

Herunder ses resumeer af sagerne. Vil du læse hele sagsfremstillingen, kan du gøre det i pdf'en her: Nyhedsbrev Nr. 1 / 2016 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf)

Påbud om at sikre færdsel på en byggeplads ophævet da påbuddet ikke var sendt til den rette modtager

Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at en virksomhed, som havde modtaget et påbud fra Arbejdstilsynet om at sikre færdsel på en byggeplads, ikke var rette modtager af påbuddet, da virksomheden ikke havde ansatte, som færdedes på byggepladsen.

Fastholdelse af påbud om effektivt at sikre de beskæftigede ved asfaltarbejde mod faren for påkørsel ved vejarbejdet

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en virksomhed straks skulle træffe foranstaltninger, der effektivt sikrede de ansatte mod faren for påkørsel ved arbejde med asfaltering i en svingbane på en vej, idet de ansatte ikke var tilstrækkeligt sikret mod risikoen for påkørsel fra trafikanter, da den anvendte afmærkning af vejarbejdet ikke var tilstrækkelig effektiv til at beskytte de ansatte mod påkørsel.

Fastholdelse af påbud om at sikre at arbejdet med løft af en port mellem to sale udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud om, at en virksomhed straks skulle sikre, at arbejdet med løft af port skulle planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og at risikoen ved løftet skulle undgås ved hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet herunder ved brug af tekniske hjælpemidler, da de ansatte løftede porten, der vejede cirka  50 kg ved den første del af løftet, og at løftet foregik med ¾ arms rækkeafstand.

Fastholdelse af påbud om at løft af kassser med mejeriprodukter skal planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse, således at arbejdet med løft af kasser indeholdende mejeriprodukter, skal planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, men ophævede samtidig Arbejdstilsynets reaktion i form af et påbud, og dermed også Arbejdstilsynets påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet.

Søgning på afgørelser i Retsinformation

Afgørelserne kan søges i Retsinformation ved at :

Søge på afgørelser og under udvidet søgning søge på Beskæftigelsesministeriet (Ressort for arbejdsmiljøloven, hvorunder AMK hører) og søge på nævnets journalnummer, som står nederst i Nyhedsbrevets Pdf - udgave.

Afgørelser kan først søges, når de er frigivet på Retsinformation.

Søg alle afgørelser frem i Retsinformation

Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Afgørelserne kan søges i Retsinformation under udvidet søgning af afgørelser ved at anvende sagens journalnummer.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er souschef - chefkonsulent Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

Hent hele nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Nr. 1 /2016 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf)

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring