Gå til indhold

Nyhedsbrev Nr. 9/2016 - Arbejdsmiljøklagenævnet

Nyhedsbrevet indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i oktober 2016

Ophævelse af påbud om at sikre pædagogerne på en skole mod uklare krav i arbejdet, som kan forringe sikkerhed og sundhed

Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede et påbud om, at pædagogerne i SFO på en skole skal sikres mod uklare krav i arbejdet, da Arbejdstilsynet ikke i tilstrækkelig grad havde dokumenteret, at der er uklare krav og retningslinjer i forhold til det pædagogiske arbejde, den understøttende undervisning og samarbejdet med lærerne på skolen, som ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssige fuldt forsvarlige.

Fastholdelse af påbud om at udarbejde en handlingsplan til løsning af arbejdsmiljøproblemer

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud om at en virksomhed skulle udarbejde en handlingsplan for løsning af arbejdsmiljøproblemerne, da Arbejdstilsynet under et tilsynsbesøg havde konstateret, at virksomheden ikke i arbejdspladsvurderingen havde udarbejdet en handlingsplan for løsning af nogle arbejdsmiljøproblemer.

Fastholdelse af påbud om at sikre passende belysning afpasset arbejdets art

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud om, at en virksomhed skulle sikre passende belysning i et kontorlokale, herunder sikre at den kunstige belysning er afpasset arbejdets art med hensyn til lysfordeling, lysstyrke og lyskvalitet, da Arbejdstilsynet under et tilsynsbesøg havde konstateret, at der var meget dunkelt i kontorlokalet i virksomheden, og at der var opsat lamper på væggene, som lyste op og ned af væggene i lokalet, og at der ikke var loftbelysning i kontorlokalet.

Påbud om at sikre, at høje følelsesmæssige krav i arbejdet i en fødeafdeling ikke forringer medarbejdernes sikkerhed og sundhed sendt tilbage til Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste påbud om at sikre, at høje følelsesmæssige krav i arbejdet i en fødeafdeling ikke forringer medarbejdernes sikkerhed og sundhed, da sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes afgørelse om, hvorvidt arbejdet ikke var planlagt, tilrettelagt og udført, så det var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Afgørelse til projekterende om overtrædelse af reglerne om i et projekt at angive brug af tekniske hjælpemidler ved håndtering af byrder sendt til rette modtager og blev fastholdt

Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at et arkitektfirma var rette modtager af en afgørelse om overtrædelse af reglerne om i et projekt at angive brug af tekniske hjælpemidler ved håndtering af byrder og fastholdt afgørelsen, da arkitektfirmaet som rådgiver ikke havde levet op til sine forpligtelser, da der i projektet manglede en beskrivelse af, hvilket teknisk hjælpemiddel, der kunne anvendes til udlægning af armeringsnet i forbindelse med opbygningen af slidlag i en kælders gulvkonstruktion.

Søg alle afgørelser frem i Retsinformation

Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Søgning på afgørelser i Retsinformation

Afgørelserne kan søges i Retsinformation ved at :

Søge på afgørelser og under udvidet søgning søge på Beskæftigelsesministeriet (Ressort for arbejdsmiljøloven, hvorunder AMK hører) og søge på nævnets journalnummer, som står nederst i Nyhedsbrevets Pdf - udgave.

Afgørelser kan først søges, når de er frigivet på Retsinformation.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent, souschef Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

Hent hele nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Nr. 9 /2016 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf) 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring