Gå til indhold

Nyhedsbrev Nr. 6 / 2016 - Arbejdsmiljøklagenævnet

Nyhedsbrevet indeholder resume af 8 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2016

Påbud om at sikre at undervisningspligtige unge ikke beskæftiges med produktion af pizza

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud til et pizzeria om at sikre, at undervisningspligtige unge ikke beskæftiges med produktion af pizza hos virksomheden, da en medarbejder, der var undervisningspligtig (9. klasse), arbejdede med produktion af pizza, og dette arbejde efter reglerne om unges arbejde ikke er lettere arbejde i lighed med lettere ekspedition i en kiosk, en bagerbutik eller en grøntforretning.

Rette modtager og fastholdelse af påbud om at sikre tilstrækkelige velfærdsforanstaltninger på en byggeplads

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt, at en virksomhed var rette modtager af et påbud om spiseplads til de beskæftigede, da de beskæftigede oplyste, at de havde arbejdet for virksomheden, og at de fik løn af virksomheden, samt at en person fortalte dem, hvilke arbejdsopgaver, de skulle udføre på adressen. Nævnet fastholdt påbuddet, da der ikke var etableret et separat spiserum.

Fastholdelse af påbud om at der skal udarbejdes en skriftlig plan for sikkerhed og sundhed (PSS) på en byggeplads

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en virksomhed straks skulle udarbejde en skriftlig plan for sikkerhed og sundhed for indretning og drift af en byggeplads og bruge en autoriseret rådgiver, da der ikke var udarbejdet en plan for sikkerhed og sundhed ved Arbejdstilsynets tilsynsbesøg.

Fastholdelse af påbud om at etablere en arbejdsmiljøorganisation

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud til en virksomhed om at etablere en arbejdsmiljøorganisation, da virksomheden er en ud af tre produktionsenheder med samme CVR nummer med i alt godt 20 ansatte, hvoraf 10 eller flere ikke er arbejdsgivere eller arbejdsledere, og at der ikke var etableret en arbejdsmiljøorganisation.

Ophævelse af påbud om at forebygge vold og traumatiske hændelser i en SSP-enhed i en kommune

Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede et påbud om at forebygge vold og traumatiske hændelser, da Arbejdstilsynet ikke havde dokumenteret, at de ansatte på tidspunktet for Arbejdstilsynets besøg udsattes for en risiko for vold eller trusler om vold.

Fastholdelse af afgørelse om at forebygge risikoen for vold og trusler i en dagligvarebutik, men ophævelse af krav om at indrette og placere arbejdsstedet forsvarligt

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt en afgørelse om, at en dagligvarebutik skulle forebygge risikoen for vold og trusler i butikken, men ophævede en afgørelse om, at virksomheden skulle sikre, at arbejdsstedet er indrettet og placeret sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Fastholdelse af påbud om at sikre, at der for de ansatte i en boldklub udarbejdes en arbejdspladsvurdering (APV) af forholdene på arbejdspladsen

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud til en boldklub om, at der skal udarbejdes en arbejdspladsvurdering (APV) af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen, da klubben ikke havde en APV, selv om fodboldklubben er arbejdsgiver for spillere, trænere og fysioterapeut.

Fastholdelse af afgørelse om, at arbejdsmiljøreglerne var overtrådt da et byggepladshegn væltede på en byggeplads

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt en afgørelse uden påbud om, at et entreprenørfirma havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om, at genstande, som ved væltning kan udgøre en risiko for sikkerhed og sundhed skal være stabiliseret og sikret på en hensigtsmæssig og sikker måde.

Søg alle afgørelser frem i Retsinformation

Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Søgning på afgørelser i Retsinformation

Afgørelserne kan søges i Retsinformation ved at :

Søge på afgørelser og under udvidet søgning søge på Beskæftigelsesministeriet (Ressort for arbejdsmiljøloven, hvorunder AMK hører) og søge på nævnets journalnummer, som står nederst i Nyhedsbrevets Pdf - udgave.

Afgørelser kan først søges, når de er frigivet på Retsinformation.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent, souschef Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

Hent hele nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Nr. 6 /2016 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf) 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring