Gå til indhold

Nyhedsbrev Nr. 2 / 2016 - Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned 2016 truffet 34 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse

Herunder ses resumeer af sagerne. Vil du læse hele sagsfremstillingen, kan du gøre det i pdf'en her: Nyhedsbrev Nr. 2 / 2016 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf)

Fastholdelse af Arbejdstilsynets ophævelse af påbud om at sikre, at arbejdet med en autolift kan udføres forsvarligt

Arbejdsmiljøklagenævnet var enig i, at Arbejdstilsynet havde ophævet et påbud til en virksomhed om at sikre arbejdet ved en autolift, da afgørelsen var mangelfuld og det ikke fremgik  på hvilken måde anvendelsen af liften udgjorde fare.

Fastholdelse af afgørelse om at en kommune havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler i forbindelse med forflytning af en dement borger

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt en afgørelse om,at et bosted havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningen i forbindelse med en forflytning af en dement borger, da en ansat, trods instruktion om at lade beboeren falde ved pludseligt opståede situationer, valgte at stille sig ind foran beboeren og gribe fat og trække beboeren op, hvilket resulterede i at eleven kom til skade.

Fastholdelse af påbud om at sikre at løft af 25 kg sække udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en virksomhed straks skulle sikre, at løft af 25 kg sække foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet arbejdet med løft af 25 kg sække indebar  en risiko for sikkerhed eller sundhed, da der blev løftet i ¾ arms rækkeafstand med foroverbøjet ryg i forbindelse med løft af sækkene med mel, sukker eller græskarkerner.

Fastholdelse af påbud om at sikre forsvarlig anvendelse af en etikettemaskine så personer ikke kan komme i kontakt med maskinens bevægelige maskindele

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at sikre, at anvendelsen af en maskine kan foregå sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, så personer ikke kan komme i berøring med maskinens farlige bevægelige dele, idet Arbejdstilsynet havde konstateret at det var muligt at stikke hænderne ind mellem en valse og et transportbånd, når der fjernes noget plastik, mens transportbåndet kører i normal drift.

Søgning på afgørelser i Retsinformation

Afgørelserne kan søges i Retsinformation ved at :

Søge på afgørelser og under udvidet søgning søge på Beskæftigelsesministeriet (Ressort for arbejdsmiljøloven, hvorunder AMK hører) og søge på nævnets journalnummer, som står nederst i Nyhedsbrevets Pdf - udgave.

Afgørelser kan først søges, når de er frigivet på Retsinformation.

Søg alle afgørelser frem i Retsinformation

Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Afgørelserne kan søges i Retsinformation under udvidet søgning af afgørelser ved at anvende sagens journalnummer.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er souschef / chefkonsulent Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

Hent hele nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Nr. 2 /2016 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf)

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring